Zinktunnels

Zinktunnels

Voor het aanleggen van tunnels wordt vaak gebruik gemaakt van de afzinktechniek. De methode is min of meer geboren in Nederland. De Maastunnel (1942) is de oudste Europese zinktunnel. Inmiddels behoren de afgezonken tunnels tot een Nederlands exportproduct.

Handboek Tunnelbouw (2015)

Dit handboek is een naslagwerk voor ontwerpers en bouwers van tunnels. Het geeft inzicht in alle aspecten die komen kijken bij ontwerp en realisatie en geeft daarnaast bestaande potentiële oplossingen. Het boek beperkt zich tot ‘cut-and cover’- en afzinktunnels. Het handboek, gemaakt door participanten van het COB, is online gratis te lezen.

Instandhouding zinkvoegen (2014)

Dit rapport geeft advies over de te nemen stappen bij zinktunnelonderhoud en -renovatie om de kans op lekkages in zink- en sluitvoegingen te kunnen inschatten en de gevolgen te beheersen.

Monolithisch verbonden caissons (2014)

In het centrum van Stockholm is een driehonderd meter lange zinktunnel geplaatst voor een ondergronds spoorwegnet. Drie tunnelelementen, elk ongeveer honderd meter lang, werden na het afzinken monolithisch met elkaar verbonden en rusten lokaal op paaljukken.

Speciale fundering afgezonken tunnel Noord/Zuidlijn (2014)

Ten behoeve van de Noord/Zuidlijn zijn onder Amsterdam Centraal Station en het IJ tunnelelementen afgezonken. Omdat een van de tunnelelementen de plaats van een deel van de fundering van het station inneemt, is er een extra fundering van stalen buizen aangebracht die een groot deel van de belasting op de oude fundering van het station overneemt. Vervolgens is het gedeelte voor het tunnelelement onder het station ontgraven, onder water gezet en in verbinding gebracht met het IJ.

Van aantrekcilinder tot zinkkamer (2013)

Dit artikel beschrijft de aanleg van een zinktunnel van begin tot eind. Er wordt onder meer ingegaan op het bouwen van de tunnelelementen in het bouwdok en het zogeheten OTAO-proces: Opdrijven, Transporteren, Afzinken en Onderstromen.

Maastunnel 70 jaar (2013)

In 2012 vierde de Maastunnel zijn zeventigste verjaardag. Naar aanleiding daarvan verscheen een uitgebreid artikel op TunnelTalk. In een diepte-interview met Seen van der Plas, oud-directeur Gemeentewerken Rotterdam, werd gepraat over de plek van de Maastunnel in de tunnelbouwgeschiedenis.

Deelonderwerpen

Generieke kennis Boortunnels Kabels en leidingen

Gerelateerde onderwerpen

Bouwputten Grondonderzoek Grondverbetering Grondvervorming Meten en Monitoring

Literatuur

Handboek Tunnelbouw (2015) Instandhouding zinkvoegen (2014) Monolitisch verbonden caissons (2014) Speciale fundering zinktunnel NZL (2014) Van aantrekcilinder tot zinkkamer (2013) Europe's first immersed tunnel (2012)