Geonet Dossier

Geonet Dossier

Alles wat we bouwen doen we op of in de natuurlijke grond. Die is ontstaan in 10.000 jaar geologische geschiedenis en varieert sterk. De grond is niet per meter nauwkeurig in kaart te brengen en daarom is er altijd een mate van onzekerheid over wat zich in de ondergrond bevindt. Met behulp van probabilistiek kunnen we hier rationeel mee omgaan.

Onderzoek TU Delft (2010 - 2017)

Stochastische ondergrondschematisatie (2016)

De ondergrond is van nature sterk variabel. Dat maakt het onpraktisch om de ondergrond nauwkeurig in kaart te brengen. Geologisch inzicht verschaft een systematiek die de variabiliteit op verantwoorde wijze in veiligheidsbeschouwingen van waterkeringen meeneemt: de stochastische ondergrondschematisatie. De volgende twee publicaties beschrijven deze systematiek en de verdere ontwikkeling daarvan.

Geo-Impuls: betrouwbaar ondergrondmodel (2014)

Binnen het Geo-Impulsproject ‘Betrouwbaar Ondergrondmodel’ worden kennis en instrumenten ontwikkeld om op gestructureerde wijze puntinformatie, geologische kennis, geofysische technieken, remote sensing en inverse modellering in te zetten om te komen tot een ondergrondmodel met voorspelbare betrouwbaarheid.

Dijksterkte Analyse Module (2013)

DAM (Dijksterkte Analyse Module) is een platform dat automatisch sterkteberekeningen van grote dijkstrekkingen kan uitvoeren. DAM kan de faalkans van een dijk uitrekenen zonder dat er grondonderzoek nodig is. DAM is ontwikkeld door Deltares met en voor STOWA en een groot aantal waterschappen.

Gerelateerde pagina's

Dijktechnologie Grondonderzoek Meten en monitoren Risicomanagement Waterbouw

Literatuur

Scenario’s voor de ondergrond voor WBI 2017: kansen en toepassing (2016) Deriving scenarios for stochastic characterisation of the subsurface (2011)

Onderzoek

Reliability of long heterogeneous slopes in 3D (2017) On reducing piping uncertainties (2014) Reliability of Quay Walls (2012) Reliability-based analysis of river dikes during flood waves (2012) Safety standards of flood defenses (2011) Calibration of piping assessment models (2011) Reliability of Sheet Pile Walls (2011) Reliability based on survived loads (2011) Reliability-tools, an approach for river dike analysis (2010)

Overig

Geo-Impuls: betrouwbaar ondergrondmodel (2014) Dijksterkte Analyse Module (2013)