Brancheverenigingen & vakorganisaties

Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB)

Het COB is een netwerkorganisatie voor iedereen die zich bezighoudt met ondergronds bouwen. Een groot deel van het onderzoek naar ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik wordt begeleid vanuit het COB. Momenteel beheert het COB meer dan 1500 rapporten over ondergronds bouwen.

CoP Slappe Bodem

De Community of Practice (CoP) Slappe Bodem is het platform waar technische medewerkers van slappe bodem-gemeenten kennis kunnen delen van de bouw en het beheer van de openbare ruimte. Centraal in de CoP staat de slappe ondergrond die kenmerkend is voor de deelnemende gemeenten.

Dispuut De Ondergrondse

De Ondergrondse is de studieverenging voor Masterstudenten Geotechniek aan de TU Delft. Op deze website vind je informatie over de vereniging en wat ze bezighoudt.

European Large Geotechnical Institutes Platform (ELGIP)

Een international samenwerkingsverband van twaalf grote Europese onderzoeksorganisaties op het gebied van geotechniek.

Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL)

GPKL behartigt de gemeentelijke belangen bij de totstandkoming van wet- en regelgeving, beleidsregels en technische en juridische afspraken met betrekking tot de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen en het uitwisselen van kennis, ervaring en informatie.

International Association for Engineering Geology (IAEG)

De IEAG is opgericht in 1964 en gelieerd aan de IUGS (International Union of Geological Sciences). De IEAG heeft meer dan 5200 leden met 59 nationaliteiten.

Ingeokring

Ingeokring is de Nederlandse vereniging voor technisch geologen. Het is de grootste afdeling binnen de KNGMG (Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap). Daarnaast vormt Ingeokring de ‘Netherlands National Group’ van de IAEG. Ingeokring speelt een rol in de communicatie tussen technisch geologen in Nederland. Dat gebeurt door middel van excursies, symposia en een jaarlijkse nieuwsbrief. Op de website zijn publicaties en de nieuwsbrief te vinden.

ISSMGE

Het in 1936 opgerichte ISSMGE is een actieve promotor van internationale samenwerking tussen ingenieurs en wetenschappers om zo de vooruitgang en verspreiding van kennis op het gebied van geotechniek te bevorderen. Iedere twee jaar houdt de ISSMGE een internationale conferentie die om de vier jaar in Europa plaatsvindt.

KIVI Geotechniek

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten. De Afdeling Geotechniek is founding partner van Geonet. Deze afdeling houdt zich onder andere bezig met gronddeformaties, verontreiniging in grondwater en numerieke grondmechanica.

Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV)

De Belgische pendant van KIVI-Geotechniek, opgericht in 1928, is een ledenvereniging van en voor bio- en burgerlijk ingenieurs.

Nederlandse Geotextielorganisatie (NGO)

De Nederlandse Geotextielorganisatie (NGO) bevordert de kennis en toepassing van geokunststoffen in Nederland. De NGO houdt regelmatig studiemiddagen en cursussen, publiceert haar eigen tijdschrift Geokunst, steunt en initieert onderzoek, neemt deel aan normering en regelgeving en biedt lesmateriaal voor het technisch onderwijs. De NGO is de Nederlandse afdeling van de International Geosynthetics Society (IGS).

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF)

De NVAF behartigt de belangen van aannemers van funderingswerken en eigenaren van funderingsmaterieel. De ruim 60 leden houden zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van uiteenlopende funderingstechnieken.

Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT)

De NSTT heeft als doel het stimuleren van de ontwikkeling en bevordering van sleufloze technieken, alsmede het funderen en uitdragen van de maatschappelijke voordelen hiervan. De vereniging biedt antwoord op individuele vragen en probeert in de collectiviteit van de sector grotere vraagstukken gezamenlijk op te pakken.

Netherlands Water Partnership (NWP)

Het NWP ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. Tweehonderd organisaties - profit en non profit, van drinkwater tot dijken - hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

NLingenieurs

De branchevereniging van Nederlandse advies- en ingenieursbureaus, voorheen ONRI. NLingenieurs houdt zich onder andere bezig met overleg met wet- en opdrachtgevers, meningsuiting, informatieverstrekking over de branche, het ontwikkelen van leveringsvoorwaarden, bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling en bemiddeling bij klachten.

SBRCURnet

SBRCURnet werkt samen met de bouw en gww aan nieuwe vakkennis om beide sectoren te stimuleren. De organisatie doet dit als onafhankelijke kennispartner in de bouw. Op de website van SBRCURnet zijn veel civieltechnische rapporten te vinden.

Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB)

Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) heeft vanaf 1995 tot 2015 een belangrijke rol gespeeld bij de vernieuwing op bodemgebied. De focus verschoof in deze jaren van het ontwikkelen van betere en kosteneffectieve saneringsmethoden naar duurzame ontwikkeling van de ondergrond.

Stichting Schuimbeton Nederland (SSN)

In 1993 hebben de toonaangevende Nederlandse producenten van schuimbeton de handen ineen geslagen en hun ervaringen gebundeld in de Stichting Schuimbeton Nederland (SSN). Op de SSN-website zijn studies, rapporten en informatie over projecten uitgevoerd in schuimbeton integraal opgenomen en beschikbaar.

Stybenex

Stybenex is de vereniging van fabrikanten van EPS-producten (geëxpandeerd polystyreen, bekend als piepschuim). De brancheorganisatie behartigt de collectieve belangen van haar leden, met als belangrijkste doel een optimaal gebruik van EPS als isolatie- en verpakkingsmateriaal in de grond- weg- en waterbouw te stimuleren.

Vereniging van Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB)

VOTB is de brancheorganisatie van bedrijven waarbij geotechnisch bodemonderzoek centraal staat. De VOTB promoot vooral het belang van goed technisch bodemonderzoek en zet zich in voor het gemeenschappelijke belang van de leden.

Vereniging van Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie van aannemers en dienstverleners in de waterbouw. De aangesloten bedrijven zijn actief in binnen- en buitenland op terreinen als landwinning, baggerwerk, kust- en oeverwerk, constructieve waterbouw, bodemsanering, gebiedsinrichting, zandhandel en zandtransport.


 

Overzicht

Centrum voor Ondergronds Bouwen CoP Slappe Bodem Dispuut De Ondergrondse ELGIP GPKL IAEG Ingeokring ISSMGE KIVI Geotechniek Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) Nederlandse Geotextielorganisatie (NGO) Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) Netherlands Water Partnership (NWP) NLingenieurs SBRCURnet Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) Stichting Schuimbeton Nederland (SSN) Stybenex Vereniging van Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) Vereniging van Waterbouwers