Literatuur

Hier vindt u doorverwijzingen naar belangrijke publicaties, tijdschriften en vakmedia zich bezighouden met geotechniek. Van enkele bladen zijn ook de abstracts beschikbaar en links naar de volledige (digitale) artikelen.

Geo-Impuls

De doelstelling van het in 2014 afgeronde programma Geo-Impuls was om het geotechnisch falen met vijftig procent te reduceren. Alle relevante producten zijn terug te vinden op Geonet.

Delft Cluster

Het Delft Clusterprogramma was opgezet om de ontwikkeling en verspreiding van kennis voor de grond-, weg- en waterbouwsector te bevorderen, met als belangrijkste punten infrastructuur en water. Het programma is inmiddels afgerond, maar alle voor de geotechniek relevante producten zijn terug te vinden op Geonet.

Vakblad Geotechniek

Vakblad Geotechniek is een informatief en promotioneel onafhankelijk vakblad dat beoogt kennis en ervaring uit te wisselen, inzicht te bevorderen en belangstelling te kweken voor het gehele geotechnische vakgebied. Abstracts beschikbaar vanaf jaargang 4 (2000).

Database GeoDelft

De bibliotheek van Deltares, destijds GeoDelft, onderhield een digitale database op het gebied van geotechniek (meer dan 27.000 abstracts uit 1988-2009). De database is op verzoek nog te benaderen.

The Magic of Geotechnics

In het verlengde van GeoForum publiceert het kwartaalblad Geotechniek sinds 2004 artikelen over de maatschappelijke waarde van de geotechiek. Alle artikelen kunt u hier terugvinden.

Repository TU Delft

De digitale database van de TU Delft bevat bijna zesduizend onderzoeksartikelen van de faculteit Civil Engineering and Geosciences. De database wordt up-to-date gehouden en bevat artikelen die gepubliceerd zijn sinds 1906.

Overige vakliteratuur

Een overzicht van vakbladen waarin ook geotechniek aan bod komt.

Losse publicaties

Handboeken, rapporten en conferentieverslagen.