Producten Geo-Impuls

De doelstelling van het in 2014 afgeronde programma Geo-Impuls was om het geotechnisch falen met vijftig procent te reduceren. Met risicomanagement als uitgangspunt kende Geo-Impuls drie thema’s: 'Geo-Engineering in contracten', 'Geo-Engineering & techniek' en 'Mens & omgeving: geocommunicatie'. Onder deze thema's waren twaalf werkgroepen actief. 

Alle voor geotechnici relevante producten zijn terug te vinden in onderstaande lijst. Tevens heeft Geo-Impuls een eigen website, met producten speciaal gemaakt voor de niet-vaktechnische stakeholders.

Algemeen

Risicolijsten (pdf)
Risicolijsten (Excel)
Actieplan GeoImpuls ISGSR (pdf)
Flyer ISGSR (pdf)
Presentatie GeoRM Scan 2.0 (pdf)
Overkoepelend artikel GeoImpuls projecten binnen communicatie (pdf)
Paper ICSMGE 2013 - Embedding geo risk management (2013) (pdf)
Implementing GeoRM in the construction industry (2013) (pdf)
Risicogestuurd werken als resultaat van Geo-Impuls (2012) (pdf)
Een verkenning naar de perceptie van professionals (2012) (pdf)
Over Geo-Impuls (2011) (pdf)
Paper ISGSR 2011 (pdf)
Geo Risk Scan - Getting grips on geotechnical risks (2009) (pdf)
Education of engineers should incorporate risk management (2009) (pdf)

Werkgroep 1: Risicoverdeling in projecten

Workshop Risico's en GeoImpuls (pdf)
Workshop Risicoverdeling en informatievoorziening (pdf)
Workshop Contracten en geotechniek (pdf)
Workshop Risicoverdeling geotechniek (RV-G) in de praktijk (pdf)
Verslag Workshop Geoimpuls - Stelling 1 (pdf)
Verslag Workshop Geoimpuls - Stelling 2 (pdf)
Verslag Workshop Geoimpuls - Stelling 3 (pdf)
Verslag workshop geotechniek in contracten (pdf)
Compleet pakket evaluatie (zip)
Toelichting op producten (pdf)
Eindrapportage (pdf)
Visie opdrachtgevers (pdf)
Visie bouwers (pdf)
Visie adviseurs (pdf)
Visie Deltares (pdf)
Lezing L. van den Berg (pdf)

Werkgroep 2: Geo-communicatie in projecten

Opzet 1e Workshop Spoorzone Delft (pdf)
Mindmap Omgevingsscan (pdf)
Workshops VAB Den Haag (pdf)
Startnotitie communicatie bij raakvlakken in complexe projecten (pdf)
Leidraad Geo-communicatie (pdf)

Werkgroep 3: Risicogestuurd grondonderzoek

CUR-247: Risicogestuurd grondonderzoek, 2013 (pdf)

Werkgroep 4: Kwaliteitscontrole in de grond gevormde elementen

Detection in diaphragm walls with crosshole sonic logging (2013)
Detectie van afwijkingen in diepwandvoegen (2012)
Onderzoek imperfectie diepwanden (pdf)
Ultrasoon meten diepwandvoegen (pdf)
Plan van aanpak diepwandproef (pdf)

Werkgroep 5: Proceseisen geotechniek in contracten

Inhoudsopgave geotechnische rapportage (pdf)
Toelichting op Inhoudsopgave geotechnische rapportage (pdf)
Visiedocument (pdf)
Artikel Geo-Engineering in contracten (pdf)

Werkgroep 6: Ondergrondrisico's voor opdrachtgevers

Risicolijsten (pdf)
Risicolijsten (Excel)
Boekje 'Heeft u overal aan gedacht', ondergrondrisico's in kaart voor niet-specialisten (pdf)

Werkgroep 7: Kwaliteit in ontwerp & uitvoering

Boekje: Ontwerp en Uitvoering (pdf)
Framen van een boodschap: deel 1 (pdf)
Framen van een boodschap: deel 2 (pdf)

Werkgroep 8: Betrouwbaar ondergrondmodel

Bundel - Handleiding voor betrouwbaar ondergrondmodel (zip, 90MB)
Eindrapport Pilot Julianakanaal (pdf)
Voorstel RandstadRail (pdf)

Werkgroep 9: Langetermijnmeting & modelvalidatie

Paalmatras Woerden - Rapport Deltares (pdf)
Paalmatras Woerden: Onderzoeksrapport kennisvergroting - Fugro (pdf)
Proefterpen Bloemendalerpolder: Meetresultaten (2016) (pdf)
Proefterpen Bloemendalerpolder: Eindevaluatie zettingsmodellen (2014) (pdf)
Proefterpen Bloemendalerpolder: Artikel over het onderzoek (pdf)
Proefterpen Bloemendalerpolder: Uitgebreid onderzoeksrapport (pdf)
Proefterpen Bloemendalerpolder (pdf)
Proefterpen: Effecten bij horizontaal belaste palen (2011)
Field measurements of piled embankments (2012) (pdf)
Metingen laten zien wat paalmatras krijgt te verduren (2012) (pdf)

Werkgroep 10: Observational Method

Presentatie Erwin de Jong (pdf)
Presentatie Mandy Korff (pdf)
Kansen benutten met de Observational Method (pdf)
Onzeker kalksteen in grip met Observational Method (pdf)
Van best way out naar betrouwbare ontwerpmethode (pdf)
Verslag workshop ProRail (pdf)
Brochure Observational Method (issuu)

Werkgroep 11: Internationale samenwerking

Rapport bezoek Verenigd Koninkrijk 2012 (pdf)
Rapport bezoek Verenigde Staten 2011 (pdf)
Rapport bezoek Japan 2010 (pdf)

Werkgroep 12: Opleiding en onderwijs

Inventarisatie kennisbehoefte en aanbevelingen (2015) (pdf)