Handboek Ondergronds Bouwen, deel 1: ondergronds bouwen in breed perspectief. Balkema, 1997, ISBN 9054104376

Deel 1 behandelt het ondergronds bouwen in een breed perspectief. Er wordt een verbinding gelegd tussen de elementen beleid, planning en uitvoering. Dit deel richt zich op ontwerpbureaus, aannemingsbedrijven, toeleveranciers, maatschappelijke groeperingen en beleidsmakers. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Ondergronds bouwen in een breed perspectief: waarom, wat en hoe.
 • De voorgeschiedenis van het ondergronds bouwen voor bewoning, werk, bescherming, transport en opslag.
 • De inrichting van ondergrondse ruimten: wat is de invloed van de belevings- en veiligheidsaspecten op de ruimtelijke vormgeving en de inrichting?
 • De beschrijving van methoden voor ondergronds bouwen, zowel vanaf het maaiveld als met behulp van boor- en doorpers-technieken.
 • Keuzecriteria bij de uitvoering van ondergrondse constructies. Een beschouwing vanuit de uitvoeringstechniek, waarin wordt ingegaan op de factoren en omstandigheden die bepalend zijn voor de toe te passen bouwmethode.
 • De betekenis van het COB bij de initiatie en co├Ârdinatie van onderzoek betreffende het ondergronds bouwen.

Handboek Ondergronds Bouwen, deel 2: bouwen vanaf het maaiveld. Balkema, 1999.

Deel 2 behandelt ondergrondse constructies die tot stand komen door te bouwen in bouwputten en bouwsleuven. Dit deel is vooral van belang voor de direct betrokkenen bij het ondergronds bouwen zoals opdrachtgevers, ontwerpers, constructeurs, aannemingsbedrijven en toeleverende producenten. De volgende aspecten komen aan de orde:

 • Ontwerpaspecten van bouwkuipen en bouwputten vanuit de randvoorwaarden die door de grondopbouw, het grondwater en de omringende bebouwing worden gesteld.
 • De verschillende typen componenten waarmee de horizontale en verticale begrenzingen worden gerealiseerd.
 • Funderingsoplossingen afhankelijk van de aard van de ondergrond en de te maken constructie.
 • Verankeringssystemen voor bouwkuipwanden.
 • Duurzaamheid van constructies onder de waterspiegel en de aantastingsmechanismen.
 • Ge├»ntegreerde bouwmethoden zoals open en gesloten caissons, afgezonken en folieconstructies.