Inleiding

De afdeling Geotechniek is niet alleen in Nederland actief, maar heeft ook sinds de oprichting internationale contacten in het kader van de ‘International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering’ (ISSMGE) via de Nederlandse afdeling NSSMGE (Netherlands Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering). Alle leden van de afdeling Geotechniek zijn automatisch lid van de NSSMGE, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Leden genieten hierbij van de volgende voordelen:

  • regelmatige update over internationale activiteiten, conferenties en  publicaties alsmede informatieverstrekking via een ISSMGE-bulletin;
  • deelname aan ‘Technical Committees’ van de ISSMGE, die state-of-the-art rapporten en richtlijnen publiceren en normvoorbereidend werk verrichten met een internationaal team;
  • indienen van papers voor door de ISSMGE georganiseerde conferenties;
  • platform voor het leggen van internationale contacten en de uitwisseling van kennis en ervaring met meer dan 18.000 vakgenoten in ruim 80 landen.

Meer info?

Meer informatie over de ISSMGE is te vinden op: www.issmge.org. De internationale secretaris van de NSSMGE is Klaas Siderius of Joris van Ruijven. Voor meer informatie en vragen kun je bij hem terecht op het volgende e-mail adres: nssmge@kivi.nl.

Technical Committees (TC)

Onder de vlag van de ISSMGE zijn er diverse TC's actief. Hieronder is een overzicht van alle actieve TC's gepresenteerd (inclusief een link naar de desbetreffende TC met algemene informatie en leden):

TC# TC Official Name Name      
TC101 Laboratory Stress Strain Strength Testing of Geomaterials Gert Greeuw      
TC102 Ground Property Characterization from In-Situ Tests Joek Peuchen      
TC103 Numerical Methods Michael Hicks      
TC104 Physical Modelling in Geotechnics Adam Bezuijen Amin Askarinejad    
TC105 Geo-Mechanics from Micro to Macro Anne-Catherine Dieudonne      
TC106 Unsaturated Soils Cristina Jommi Oscar Mooijman Ehsan Nikooee  
TC107 Laterites and Lateritic Soils        
TC201 Geotechnical Aspects of Dykes and Levees and Shore Protection Cor Zwanenburg Meindert Van Jos Teeuw Francois Mathijssen
TC202 Transportation Geotechnics        
TC203 Earthquake Geotechnical Engineering and Associated Problems Carolina Sigarán-Loría Eleni Stathopoulou    
TC204 Underground Construction in Soft Ground Adam Bezuijen Mandy Korff Wout Broere  
TC205 Safety and Serviceability in Geotechnical Design Adriaan van Seters      
TC206 Interactive Geotechnical Design Mandy Korff      
TC207 Soil-Structure Interaction and Retaining Walls Mandy Korff      
TC208 Slope Stability in Engineering Practice Amin Askarinejad      
TC209 Offshore Geotechnics Bas van Dijk Vladimir Thumann Dirk Luger  
TC210 Embankment Dams        
TC211 Ground Improvement Almer van der Stoel Jeroen Dijkstra    
TC212 Deep Foundations Frits van Tol      
TC213 Scour and Erosion Gijs Hoffmans      
TC215 Environmental Geotechnics        
TC216 Frost Geotechnics        
TC217 Land Reclamation        
TC218 Reinforced Fill Structures        
TC219 System Performance of Geotechnical Structures        
TC220 Field Monitoring in Geomechanics        
TC301 Preservation of Historic Sites John Lambert      
TC302 Forensic Geotechnical Engineering Dirk Luger      
TC303 Coastal and River Disaster Mitigation and Rehabilitation Andre Koelewijn      
TC304 Engineering Practice of Risk Assessment and Management Timo Schweckendiek Robert Berkelaar Martin van Staveren Arjan Grashuis
TC305 Geotechnical Infrastructure for Megacities and New Capitals        
TC306 Geo-engineering Education        
TC307 Sustainability in Geotechnical Engineering        
TC308 Energy Geotechnics Jacco Haasnoot Anne-Catherine Dieudonne    
TC309 Machine Learning and Big Data Faraz Sadeghi Tehrani      


Vrijwel elke TC wordt door een Nederlands KIVI-lid vertegenwoordigd. Indien je geinterreseerd bent om hier ook een actieve bijdrage aan te willen leveren, neem dan gerust contact op met de internationale secretaris van onze afdeling, te bereiken op: nssmge@kivi.nl 

ISSMGE Bulletins

Op regelmatige basis wordt er door de ISSMGE een bulletin opgesteld met hierna allerlei relevante informatie over (recente) conferenties, actuele ontwikkelingen, info over de TC's en artikelen. Deze bulletins zijn via onderstaande links direct toegankelijk: https://www.issmge.org/publications/issmge-bulletin

 

Conferentieverslagen

iYGEC6 Seoul, Korea 2017

Het bestuur van de KIVI afdeling geotechniek heeft uit ingezonden papers voor deelname aan het 6th international Young Geotechnical Engineers Conference (iYGEC6) 2 papers geselecteerd. De afgevaardigden voor Nederland waren Ana Teixeira (Deltares) en Klaas Siderius (Fugro). Het iYGEC6 is onderdeel van het 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (19th ICSMGE) en bedoeld om de betrokkenheid van jonge geotechnische adviseurs bij de internationale geotechnische gemeenschap te vergroten.

Het iYGEC6 vond plaats op 16 en 17 september 2017 en telde in totaal 107 deelnemers uit de hele wereld. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de herkomst van de deelnemers.

 

De grote verscheidenheid in aanwezige nationaliteiten op het congres heeft geresulteerd in een interessante verscheidenheid aan onderwerpen van de presentaties, van het toepassen van kokosnoothaar als grondversterking tot het modelleren van het gedrag van afvalmateriaal. Naast de “exotische” onderwerpen waren er een groot aantal onderwerpen die zeer interessant zijn voor de Nederlandse praktijk.

Ana presenteerde de resultaten van het onderzoeksproject "Systematically interpreting process parameters and the quality of pile foundations". Hier zijn Bayesian Belief Networks gebruikt om een beoordelingsmodel te hebben voor grondverdringende palen, gebaseerd op verbanden tussen proces- en andere parameters en de kwaliteit. Dit (TKI) onderzoek is uitgevoegd samen met marktpartijen, zoals BAM, Fundex, Hektec, VSF, Bauer, GeoConsult.

De presentatie van Klaas gaf een beschrijving van de toepassing van cementbentonietwanden in taluds als horizontale waterkering en de ontwerpaspecten die hiermee gepaard gaan. Het onderwerp kende veel overeenkomsten met een paper afkomstig uit Egypte, wat het internationale karakter van de geotechniek nogmaals onderschrijft.

Tijdens het gala diner hadden we de kans om met Prof. Paul Mayne te dineren en traditionele Koreaanse dans te aanschouwen. We hebben een groot aantal interessante presentaties bij kunnen wonen, waaronder een presentatie van Bank-Ki-moon tijdens de openingsceremonie.

Veel van de uitdagingen waarmee een geotechnisch onderzoeker en/of adviseur in Nederland mee wordt geconfronteerd spelen ook in andere delen van de wereld. De deelname aan het iYGEC6 en 19ICSMGE is een waardevolle ervaring en geeft inspiratie om actief deel te nemen aan de internationale geotechnische gemeenschap.

Beide proceedings zijn te downloaden via onderstaande link:

https://www.issmge.org/news/papers-of-19th-icsmge-in-seoul-available-in-open-access