Inleiding

De afdeling Geotechniek is niet alleen in Nederland actief, maar heeft ook sinds de oprichting internationale contacten in het kader van de ‘International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering’ (ISSMGE) via de Nederlandse afdeling NSSMGE (Netherlands Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering). Alle leden van de afdeling Geotechniek zijn automatisch lid van de NSSMGE, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Leden genieten hierbij van de volgende voordelen:

  • regelmatige update over internationale activiteiten, conferenties en  publicaties alsmede informatieverstrekking via een ISSMGE-bulletin;
  • deelname aan ‘Technical Committees’ van de ISSMGE, die state-of-the-art rapporten en richtlijnen publiceren en normvoorbereidend werk verrichten met een internationaal team;
  • indienen van papers voor door de ISSMGE georganiseerde conferenties;
  • platform voor het leggen van internationale contacten en de uitwisseling van kennis en ervaring met meer dan 18.000 vakgenoten in ruim 80 landen.

Meer info?

Meer informatie over de ISSMGE is te vinden op: www.issmge.org. De internationale secretaris van de NSSMGE is Klaas Siderius of Joris van Ruijven. Voor meer informatie en vragen kun je bij hem terecht op het volgende e-mail adres: nssmge@kivi.nl.

Technical Committees (TC)

Onder de vlag van de ISSMGE zijn er diverse TC's actief. Op https://www.issmge.org/committees/technical-committees kan een overzicht worden gevonden van alle TC's en de door NSSMGE genomineerde leden.

Vrijwel elke TC wordt door een Nederlands KIVI-lid vertegenwoordigd. Indien je geinterreseerd bent om hier ook een actieve bijdrage aan te willen leveren, neem dan gerust contact op met de internationale secretaris van onze afdeling, te bereiken op: nssmge@kivi.nl 

ISSMGE Bulletins

Op regelmatige basis wordt er door de ISSMGE een bulletin opgesteld met hierna allerlei relevante informatie over (recente) conferenties, actuele ontwikkelingen, info over de TC's en artikelen. Deze bulletins zijn via onderstaande links direct toegankelijk: https://www.issmge.org/publications/issmge-bulletin