Vakblad Geotechniek

 

Geotechniek is een toonaangevende uitgave voor het geotechnisch werkveld in Nederland en België sinds 1997. Primair doel is een informatief/promotioneel onafhankelijk vaktijdschrift te zijn dat kennis en ervaring uitwisselt, inzicht bevordert en belangstelling voor het gehele geotechnische vakgebied kweekt.

Brede erkenning bewijst dat het vakblad dit objectief haalt. Maar zij is ook een documentatie gebleken van de belangrijkste ontwikkelingen in het vak. Vele gerenommeerde namen uit de geo-wereld bevinden zich inmiddels onder de auteurs. Men publiceert graag in Geotechniek en het vakblad wordt veel gelezen, geraadpleegd en aangehaald in literatuurverwijzingen.

Het vaktijdschrift Geotechniek is het officiële orgaan van de Afdeling voor Geotechniek van KIVI (het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs) en informatiemedium op het gebied van de geotechniek. Het richt zich daarbij  op Nederland en het Nederlandstalige deel van België. Het vaktijdschrift bevat een nieuwsrubriek met actuele informatie over het geotechnische vakgebied, een aantal vaste rubrieken en diverse artikelen. Per nummer wordt gestreefd naar een balans tussen  meer wetenschappelijke en de meer praktijkgerichte artikelen.

Uitgever

Uitgeverij Educom BV, R.P.H. Diederiks

De oplage van het vaktijdschrift is 4.500. Het wordt in Nederland en België verspreid. Het vaktijdschrift Geotechniek wordt mede mogelijk gemaakt door ongeveer 30 bedrijven en organisaties die voor financiële ondersteuning zorgen.

Auteurs kunnen artikelen bestemd voor publicatie indienen bij de uitgever, e-mail: info@uitgeverijeducom.nl. De aanleveringsvoorwaarden zijn te vinden op www.uitgeverijeducom.nl. Artikelen worden alvorens ze worden gepubliceerd, namens de redactie gereviewd door enkele deskundigen.

Redactie

De redactieraad is verantwoordelijk voor het handhaven van de onafhankelijke en gezaghebbende status van het vaktijdschrift en staat garant voor de inhoudelijke kwaliteit. De redactieraad is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de vakgebieden, vertegenwoordigers van de sponsors van Geotechniek en een vertegenwoordiger van de uitgever. De redactieraad bestaat uit ongeveer 35 personen. Roel Brouwer/Arny Lengkeek nemen vanuit KIVI Geotechniek deel in de redactie.

 

Digitaal archief artikelen

Geotechniek issues vanaf 2011 t/m medio 2013 zijn hier te vinden:

https://www.vakbladgeotechniek.nl/pdf-archief

 

Geotechniek issues vanaf medio 2013 tot heden zijn hier te vinden:

http://issuu.com/uitgeverijeducom/docs