Voorafgaand aan de voordracht van 25 februari nodigt KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek u uit voor de jaarlijkse algemene afdelingsvergadering. Aanvang 10:00 uur in de lezingzaal van het Science Centre. De geannoteerde agenda kunt u vinden onder 'Documenten'. Als u deze vergadering wilt bijwonen dan graag een email berichtje aan de secretaris via het adres gdt@kivi.nl.

De besturen van de vereniging Histechnica en van de KIVI afdelingGeschiedenis der Techniek zijn verheugd u uit te nodigen tot het bijwonen van een voordracht te houden door dr. J.P. Sigmond met de titel:

Paul van Vlissingen & zoon, 19de-eeuwse ondernemers in stoom”

op zaterdag 25 februari 2023 in het Science Center            

                           

Programma                                                                                           

10.30 uur  Inloop met koffie en thee

11:00 uur  Welkom en introductie                       

11.05 uur  Voordracht door de heer Peter Sigmond

11:50 uur  Pauze

12:15 uur  Vervolg van voordracht en afsluitende discussie

12:45 uur  Einde bijeenkomst

Voor het bijwonen van deze voordracht dient u zich aan te melden:

  • Leden van KIVI dienen zich aan te melden via de KIVI website
  • Leden van Histechnica dienen zich aan te melden via de secretaris: hotzeboonstra@gmail.com
  • Ook belangstellenden die niet lid zijn kunnen zich via bovenstaande wegen aanmelden. Let op: er zijn dan kosten aan verbonden van € 5,00.

De voordracht zal live uitgezonden worden; u dient zich hiervoor ook op te geven via bovenstaande wegen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

U kunt online deelnemen via deze link: https://youtube.com/live/f6ilcUHSk88?feature=share

Samenvatting van de voordracht

In een tijd waarin bedrijven nog familiebedrijven zijn, reizen per boot in een trekschuit onder zeil gaat en fabriekswerk nog gewoon handwerk is, start Paul van Vlissingen (1797-1876) als ondernemer. Hij is een pionier op het gebied van stoomenergie. Met zijn Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij opent hij als eerste een overzeese scheepvaartlijn: Amsterdam-Hamburg. Met Abraham Dudok van Heel begint hij de Kon. Fabriek voor Stoom- en andere Werktuigen Paul van Vlissingen & Dudok van Heel, de voorloper van het latere Werkspoor. Ze bouwen de eerste stoomlocomotieven, en ijzeren schroef-stoomschepen, maar ook stoommachines voor de suikerindustrie in Suriname en West-Brabant. Zoon Paul Cornelis (1829-1906) bouwt het bedrijf verder uit en onderneemt spectaculaire werken als de constructie van het grootste droogdok in Azië en de spoorbrug over het Hollandsch Diep bij Moerdijk. In 1870 gaat het bedrijf failliet, Paul C. emigreert naar Noord-Amerika, komt terug naar Nederland en is tot zijn dood opzichter in het latere Frans Hals museum in Haarlem.

Het is het verhaal van ondernemers, starters in stoom, in een maatschappij die nog onbekend met de producten die ze maken, en technische vaardigheden bij werklieden en banken ter financiering ontbreken.

Informatie over de spreker

Dr. J.P. (Peter) Sigmond (Wageningen 1948) studeerde vaderlandse en Algemene geschiedenis in Leiden en promoveerde er in 1989 op het proefschrift De ontwikkeling van de zeehavens in Nederland 1500-1800. Hij was uitgever bij Fibula-Van Dishoeck, directeur van de Rijks Archiefschool en directeur van het Legermuseum in Delft, alvorens in 1995 hoofd van de afdeling Nederlandse Geschiedenis en in 2000 (tot 2008) directeur Collecties bij het Rijksmuseum in Amsterdam te worden.

Hij was de eerste bijzonder hoogleraar vanwege het KOG in Nederlandse cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment is hij lid van de hoofdredactie van de nieuwe digitale Maritieme Geschiedenis van Nederland en redactielid van de publicatie Scheepshistorie.

Hij publiceerde vele boeken en artikelen op het gebied van archivistiek, museologie en Nederlandse geschiedenis, met name maritieme en overzeese geschiedenis.

Komende activiteiten

  • Zaterdag 25 maart 2023 om 11:00 uur voordracht van dr. C.J. van Dullemen: “Het leven en werken van prof. Richard Schoemaker”
  • Zaterdag 22 april 2023 om 11:00 uur voordracht van dr. H. Heijmans: “Adriën Huët en de Waterlocomotief”
  • Zaterdag 27 mei 2023 om 11:00 uur voordracht van ir. G van Ditshuijzen: “Geschiedenis van onze toonladder en de berekeningen daarvan”
  • Zaterdag 24 juni 2023 om 11:00 uur voordracht van prof. ir. J.F. Abbink: Radar and Electronic Warfare in World War 2”
  • 16 en 17 mei studiereis Gent en Brussel

Ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van het KIVI heeft de afdeling Geschiedenis der Techniek een boek uitgebracht met daarin aandacht voor de drie oprichters van het KIVI inde tijd waarin zij leefden. Het boek is tijdens de voordracht gratis te verkrijgen voor leden van Histechnica en voor leden van de KIVI afdeling Geschiedenis der Techniek.