Afdeling Geschiedenis der Techniek

De Afdeling Geschiedenis der Techniek houdt zich vanuit een interdisciplinaire invalshoek bezig met de geschiedenis van de techniek. 

Doelstelling

Doelstelling van deze in 1980 opgerichte Afdeling is het bevorderen van belangstelling voor de geschiedenis van de techniek. De Afdeling tracht dit doel te bereiken door het houden van voordrachten en het organiseren van excursies en studiereizen.
Jaarlijks worden er zo’n tien lezingen gehouden in het Science Center Delft. Voor het overzicht van de onderwerpen van 2013 klik hier voor het jaarverslag 2013. Eenmaal per jaar vindt een lezing plaats op een industrieel erfgoedlocatie. In 2011 was dat in het Museum de Cruquius in de Haarlemmermeer, in 2012 in het Baggermuseum te Sliedrecht en in 2013 het Twents Techniek Museum HEIM in Hengelo. Aansluitend aan deze lezingen werden speciale rondleidingen door die musea gegeven.

De lezingen en de studiereizen (zie hieronder) worden uitgevoerd in samenwerking met Histechnica, de  Vereniging Vrienden van het Academisch Erfgoed van de TU-Delft. 

Hoogtepunten zijn de studiereizen naar het buitenland, die om de twee jaar worden georganiseerd. In 2004 ging de reis naar het Ruhrgebied en het Bergische Land, waarbij objecten op het gebied van de  kolen-, ijzer- en staalproductie, de infrastructuur en de textielfabricage werden bezocht.
In 2006 werd Noord-Frankrijk bezocht met accenten op de textiel- en glasindustrie, de citadel van Lille, raketlanceerbases uit WO 2 en het hergebruik van gebouwen.
In 2008 was het reisdoel Shropshire, Noord-Wales en Cheshire. Voor deze jubileumreis – twintig jaar eerder vond de eerste buitenlandse studiereis plaats naar het industrieel erfgoed in dit deel van Groot Brittannië – konden betrokkenen hun voorkeur voor te bezoeken onderwerpen uitspreken. Bezocht werden o.m. de Iron Bridge, een gietijzeren aquaduct van Thomas Telford, het Llangollen aquaduct,  Conwy-Castle met de bruggen en meer.    
In 2011 vond de met een jaar uitgestelde excursie naar Barcelona plaats. Aandacht werd besteed aan de industriële ontwikkelingen in de tweede helft van de 19e eeuw in - en in de omgeving van -  Barcelona. Uiteraard kwam de architectuur in de stad zelf ook aan bod en werd de Sagrada Familia bezocht.
In 2012 ging de reis naar Cornwall. Meerdere locaties waar tinwinning plaatvond, werden bezocht, waaronder Levant met de enige nog werkende stoommachine. Verder stonden onder meer op het programma de site waar nog steeds China Clay wordt gewonnen en de historische scheepswerf Falmouth Harbour. Ook aan de in 1889 door Brunel gebouwde Saltash Bridge werd aandacht besteed. Deze  reis werd begeleid door de Heritage of Industry Ltd. Voor foto’s van deze reis klik hier.

In het kader van 60 jaar watersnood ging in 2013 de tweedaagse binnenlandse excursie naar Zeeland. Klik hier voor het jaarverslag 2013 met een uitgebreide beschrijving van deze excursie. Klik hier voor de foto's.

Sinds 2011 kent de Afdeling in samenwerking met de Stichting Historie der Techniek en de familie Wolff jaarlijks de “Willem Wolff-prijs” toe. Deze technisch erfgoedprijs heeft het karakter van aanmoedigingsprijs. De prijs werd voor het eerst uitgereikt aan het IJzermuseum te Ulft. In 2012 is de prijs toegekend aan het Industrieel Smalspoor Museum in Erica en in 2013 aan de Stichting Hollands Glorie te Maassluis. Deze stichting beheert Nederlands laatste door stoom aangedreven sleepboot, de s.s. Furie, in 1916 gebouwd bij Bodewes in Hoogezand. Het aan de prijs verbonden geldbedrag zal worden besteed aan een zuigerstoom aangedreven generator om de technische installatie van het schip terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Klik hier voor het jaarverslag 2013 met meer informatie over de prijs.