Afdeling Geschiedenis der Techniek

De Afdeling Geschiedenis der Techniek houdt zich vanuit een interdisciplinaire invalshoek bezig met de geschiedenis van de techniek. 

Doelstelling

Doelstelling van deze in 1980 opgerichte Afdeling is het bevorderen van belangstelling voor de geschiedenis van de techniek. De Afdeling tracht dit doel te bereiken door het houden van voordrachten en het organiseren van excursies en studiereizen.

Activiteiten

Jaarlijks worden er zo’n tien lezingen gehouden in het Science Center Delft. Bovendien vindt er eenmaal per jaar een lezing plaats op een industrieel erfgoedlocatie. In 2019 was dit een bezoek aan het Teijlersmuseum in Haarlem.

De lezingen en de studiereizen worden uitgevoerd in samenwerking met Histechnica, de  Vereniging Vrienden van het Academisch Erfgoed van de TU-Delft. 

In 2018 was er een studiereis naar Schotland waar een groot aantal bijzondere plaatsen zijn bezocht.

De in 2020 voorziene studiereis naar Noord-Italië kon wegens de Covid-19 pandemie geen doorgang vinden. Er wordt getracht deze alsnog in 2021 te organiseren. Voor de studiereizen is steeds maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar terwijl er veel belangstelling voor is. Daarom moet er regelmatig worden geloot om de beschikbare plaatsen op een eerlijke wijze toe te kennen.

Door de covid-19 uitbraak konden helaas ook een aantal voordrachten niet plaats vinden. Voor zover de door de overheid geadviseerde beperkingen het toelaten zal de reeks voordrachten in september 2020 worden hervat.