Het e-mailadres van de afdeling Informatica is: it@kivi.nl.

Robert ten Hoor voorzitter
Robert Bierwolf penningmeester
Guido Ongena lid
Jorrit de Vries lid
Titia Houwing lid