Welkom op de site van KIVI Afdeling voor Informatica

De afdeling Informatica is dé ontmoetingsplaats voor (aankomende) ingenieurs die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen op het gebied van IT. Daarbij zijn technische aspecten van belang, maar vooral ook een juiste toepassing van de technologie.

We hebben het als beroepsgroep van een snel groeiende sector druk. Het gebruik van web meetings, remote working, streaming, gaming, smart phones, messaging etc. etc. is de laatste jaren geexplodeerd. Ook de informatisering zet gestaag door.

Onderwerpen zijn onder meer: big data, security, artificiële intelligentie, netwerk-infrastructuur, operating systems, embedded software, industriële automatisering, performance tuning en applicatie ontwikkeling. Meer gericht op het juist inzetten van IT zijn onderwerpen als E-business, Customer Relationship Management, BPR/ERP-trajecten, benchmarking en IT-strategy.

De afdeling Informatica van KIVI is de grootste IT beroepsvereniging van Nederland. Door lid te worden van KIVI en de afdeling IT steunt u ons in het behalen van onze verenigings en maatschappelijke doelstellingen: kennisoverdracht en netwerk en platform voor IT-ers.