Een groot deel van de Nederlanders denkt dat het klimaat aan het veranderen is en dat dit voor het overgrote deel door de mens komt. Verder is 75 procent van de Nederlanders van mening dat de mens nog iets tegen de klimaatverandering kan doen. Tegelijkertijd zien veel mensen het als een groot probleem voor nu en in de toekomst, en maken zij zich zorgen voor toekomstige generaties.
Ze vinden het belangrijk dat de overheid zich bezighoudt met klimaatbeleid en een deel vindt het beleid nog niet ver genoeg gaan. De helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de kosten van het klimaatbeleid.

TNO heeft uit een berg literatuur een rapport samengesteld met als titel "De energietransitie moet sneller". Het belicht hoe groot en gecompliceerd het probleem is en welke stappen we moeten zetten willen we een kans maken om het probleem op te lossen.

Groepsleider: Gerard Thomas

Informatie van derden

CBS PUBLICATIE over: Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020 De energietransitie moet sneller Onderzoek Nederlanders over energiezekerheid en duurzaamheid