Vragen:

  1. Kan kernenergie een rollen spelen bij een CO2 vrije energie opwekking in Nederland in 2050?
  2. Welke rol zou kernenergie dan moeten/kunnen spelen in de energie mix?
  3. Wat zijn de specifieke voordelen van kernenergie, in deze rol?
  4. Is kernenergie niet veel te duur om een rol van betekenis te spelen?
  5. Wat zijn mogelijke nadelen/randvoorwaarden en hoe zouden die opgelost kunnen worden?

De beantwoording van deze vragen kunt u vinden onder de rubriek "KIVI I&E Factsheets"

Groepsleider: Mario van der Borst