Biogrondstoffen staan erg in belangstelling, het is moeilijk om een juist oordeel hierover te geven.

Vragen

  1. Wat is biomassa en waar komt het vandaan
  2. Waarom wordt het niet locaal gebruikt
  3. Transportkosten van "deur" tot "deur" (+CO2)
  4. Is er voldoende biomassa beschikbaar voor al onze plannen (en voor andere landen?)
  5. Wordt biomassa verstookt of wordt er eerst biogas van gemaakt
  6. Is de CO2 opname in balans met de CO2 die verkomt tijdens de verbranding.

Informatie van derden

Presentatie door Arjan Dijkstra Universiteit Twente: Zijn de grondstoffen voor de energie transitie (en mobiliteitstransitie) schaars ? Is biomassa verstandig als energiebron voor stadsverwarming (Wim Turkenburg) VNCI Biogrondstoffen nodig voor circulaire en Co2-neutrale chemische industrie VNCI Biomassa SER Ontwikkeling duurzaamheidskader biomassa Biogrondstoffen WUR