Biogrondstoffen staan erg in belangstelling, het is moeilijk om een juist oordeel hierover te geven.

Vragen:

  1. Wat is biomassa en waar komt het vandaan
  2. Waarom wordt het niet locaal gebruikt
  3. Transportkosten van "deur" tot "deur" (+CO2)
  4. Is er voldoende biomassa beschikbaar voor al onze plannen (en voor andere landen?)
  5. Wordt biomassa verstookt of wordt er eerst biogas van gemaakt
  6. Is de CO2 opname in balans met de CO2 die verkomt tijdens de verbranding.
Groepleider: Jarno Dakhorst
Groepsleider: Jarno Dakhorst