Speerpunt 1: Integraal Energiesysteem

In speerpunt 1, het integrale energiesysteem, komen alle opties zoals die zijn uitgewerkt voor de overige speerpunten bij elkaar. Dit betreft:

  1. De actuele energievraag inclusief vraagsturing en internationaal transport.
  2. Besparingsmogelijkheden energievraag 2019 naar 2050.
  3. Aanbodopties duurzame energie
  4. Opslag van elektriciteit en warmte
  5. Import/export duurzame energie
  6. Wat betekent dit achter de meter voor de afnemers?

Groepsleider: Aart Jan de Graaf

Factsheets

Integraal Energiesysteem Integraal Energiesysteem 2 Marktwerking Elektriciteitsmarkt

Informatie van derden

Presentatie Energietransitie Klaas Hommes TenneT Presentatie Stabiliteit van het elektriciteitsnet door Aart-Jan de Graaf Hogeschool Arnhem en Nijmegen Naar een nationaal plan voor het energiesysteem 2050