Speerpunt 2: Gebouwde omgeving

Vragen

  1. Manieren van verbeteren van de isolatie
  2. Warmtenetten
  3. Warmtepompen
  4. Elektrisch verwarmen
  5. Verwarmen met duurzaam gas (bio-gas of waterstof)
  6. Lokale opwek en kortdurende opslag.

Groepsleider: Elma Schoenmaker