Afdeling Kring Rotterdam

KIVI KRING ROTTERDAM

De KIVI kring Rotterdam is in januari 2000 opgericht en telt circa 25 leden. De kring komt elke tweede dinsdag van de maand bij elkaar om gezamenlijk te eten en te discussiëren over uiteenlopende thema's. Hierbij ligt de nadruk op het informele netwerk van collega-ingenieurs van verschillende studierichtingen en beroepsmatige achtergrond. Om enige richting aan de avond te geven wordt steeds over een bepaald onderwerp een inleiding verzorgd, waarna hierover uitgebreid van gedachten gewisseld kan worden. Zoals de voorbeelden van eerdere thema's aangeven, zijn deze van zeer uiteenlopende aard.

 • The Matheo Solution - een oplossing voor het europrobleem
 • Licentiearchitectuur
 • Toepassing van GLARE in de Airbus 380
 • De brandstofcel
 • Schaliegas
 • Bestralingsoptimalisatie door radiologisch onderzoek
 • Bouwen met de natuur
 • Explosieveiligheid in Nederland
 • Waterveiligheid in Nederland
 • 3D printen
 • Fraude in de industrie
 • Communicatiesatellieten
 • Innovatief problemen oplossen
 • Bitcoins
 • Technology Assessment
 • Hoe ziet de maatschappij eruit met RFID?
 • Thorium kerncentrales

Voor specifieke informatie over de kring Rotterdam kun je je wenden tot de voorzitter: Korstiaan van der Wilt

PROGRAMMA

Het programma voor iedere avond ziet er als volgt uit:

18:00 - 19:00 - Inloop & borrel
19:00 - 20:00 - Gezamenlijk diner
20:00 - 22:00 - Voordracht & discussie
22.00 sluiting

Geinteresseerd? Neem contact op met de voorzitter.