van grijs naar groen - grijs
Symposium
4 november 2021
14:00 uur - 21:00 uur

Van Grijs naar Groen

Begin dit jaar organiseerde het KIVI een Teamsmeeting om diverse afdelingen dichter bij elkaar te brengen. De voorzitters van de afdeling Landgebruik en Watermanagement, David van Raalten en van de afdeling Bouw, Ton Voets, waren daar aanwezig en geven er nu gevolg aan. De afdeling Bouw had al een symposium over groene verstedelijking in de pen zitten. Vervolgens is de afdeling LW daar nu verder bij aangehaakt gezien de complexiteit van deze opgave! Gezamenlijk organiseren beide afdelingen nu een najaarscongres over hoe Nederland eruit zal zien over 25 jaar.

BU Zuid-Holland