Donderdag 25 mei werd de Klimaatadaptieve fietsexcursie in Amsterdam gehouden georganiseerd door KIVI afdeling Landgebruik en Watermanagement. Jong en oud fietsten mee met Floris Boogaard (lector Ruimtelijke Transformaties aan de Hanzehogeschool) en Annelies Straatman (docent watermanagement Hogeschool van Amsterdam) langs diverse klimaat adaptieve projecten als maatregelen tegen #wateroverlast, #droogte, #hitte en #waterveiligheid uit de periode 1999 t/m 2023.

We fietsten langs wadis, doorlatende verharding, raingardens en waterkeringen met interessante discussies door de aanwezigen van adviesbureaus, kennisinstellingen en gemeenten. Door het te zien en te ervaren kwamen we tot de conclusie: Klimaatadaptatie hoeft niet duur en moeilijk te zijn.

25 mei was het prachtig weer #klimaatadaptatie, KIVI - Koninklijk Instituut Van Ingenieurs.

Wil je ook meedoen aan deze leuke activiteiten? Hou dan de website van KIVI Landgebruik en Watermanagement in de gaten!