Vooraankondiging: Symposium (Re)Inventing the Delta en nieuwjaarsborrel

Nederland is een delta. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en zal blijven stijgen. De mogelijke gevolgen van klimaatverandering en een hoge en versnelde zeespiegelstijging voor het beheer van de Nederlandse delta zijn groot. Zijn onze huidige strategieën voor ruimtelijke inrichting en watermanagement nog houdbaar in toekomst, of zijn aanpassingen noodzakelijk? En om welke aanpassingen gaat het dan? Hoe houden we Nederland veilig, leefbaar en toekomstbestendig? Hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit? Deze vragen vormen het thema van (Re)Inventing the Delta.

Studenten Built Environment van de Hogeschool van Amsterdam verwerken de verhaallijnen van Deltares (meebewegen of beschermen)  in hun casus van het Havenkwartier in Amsterdam. Ze doen dit in opdracht van Deltares, Waternet, Gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat. De resultaten worden tijdens het symposium gepresenteerd.

De precieze invulling van het symposium volgt nog.

Datum:  donderdag 1 februari 2024

Tijdstip: 12:00 tot 15:20 uur Symposium

Vanaf 15:20 uur Nieuwjaarsborrel

Locatie: Jakoba Mulder Huis, Rhijnspoorplein 2 in Amsterdam