Geslaagde excursie Waterloopbos 

Op 19 juni werd de excursie naar het Waterloopbos in Noordoostpolder gehouden. Hoewel de excursie met het maximum van 20 deelnemers volgeboekt was moesten we het in de praktijk toch met enkele mensen minder stellen. De reden hiervoor was gelegen in de door het KNMI voorspelde onweersbuien die tot een afgegeven code geel en in sommige provincies oranje leidde. Dit mocht de pret echter niet drukken. 

Onze gastheer, de heer Jules Overmars van Natuurmonumenten, die tevens ingenieur is en oud medewerker van het Waterbouwkundig Laboratorium nam ons met een boeiende presentatie mee in dit deel van ’s lands waterbouwkundige geschiedenis. Zijn grote inhoudelijke kennis en de combinatie van techniek en natuur deed menig hart sneller kloppen en al snel waren de vragen niet van de lucht. Zoals wel vaker bij dergelijke excursies gaan de antwoorden echter pas leven nadat je de oplossing buiten in “het veld” heb kunnen aanschouwen. Gelukkig trokken de buien snel weg en werden we tijdens de gang door “het veld” getrakteerd op zogenaamd “technisch weer”. 

Deze wandeltocht door het veld leidde langs verschillende modellen van binnen- en buitenlandse havens, kanalen en kusten. Deze werden hier destijds ontworpen om op schaal de verschillende stromingen en scheepvaartbelastingen te testen om zo tot optimale en verantwoorde ontwerpen te komen. Omdat dit oplucht lab begin jaren negentig van de vorige eeuw buiten gebruik raakte en men er nauwelijks nog naar omkeek heeft de natuur er inmiddels bezit van genomen. Jules leidde ons op vakkundige wijze o.a. langs de voorganger van “de Deltagoot” en modellen van de Nieuwe waterweg, de rivierkruising bij Wijk bij Duurstede en de haven van West-Terschelling. Ook werd veelvuldig gewezen op de aanwezige unieke natuur en het ontwerp van het waterkundig lab zelf (incluis aan- en afvoermechanismen). De geslaagde excursie werd afgesloten met een gezellige borrel waarna ieder zijns of haar weegs ging.