Afdeling Landgebruik en Watermanagement

Welkom op de website van de Afdeling Landgebruik en Watermanagement van het KIVI. Wij hopen dat u op deze website antwoord vindt op uw vragen. Zo niet, neemt u dan gerust contact met ons op (lw@kivi.nl).

De Afdeling Landgebruik en Watermanagement van het KIVI vormt een netwerk van wateringenieurs met een meer beheerstechnisch gerichte inslag. Ze dient daarbij als platform voor de uitwisseling van kennis over en ervaringen met techniek in Landgebruik en Watermanagement. De afdeling speelt een actieve rol in de discussie over de noodzaak van technische kennis en toepassingen in het waterbeheer. Meer dan 500 leden van KIVI hebben zich aangesloten bij de Afdeling Landgebruik en Watermanagement. 

Ook interessant voor u? Meld u dan nu aan als als lid voor het grootste ingenieursnetwerk van Nederland.

Wilt u alleen op de hoogte blijven? Meldt u dan nu aan als relatie.

Wel KIVI-lid: wijzig uw profiel door in te loggen in het ledenboek.

Extra informatie

De Afdeling Landgebruik en Watermanagement van KIVI vormt een netwerk van wateringenieurs met een meer beheerstechnisch gerichte inslag. Ze dient daarbij als platform voor de uitwisseling van kennis over en ervaringen met techniek in het waterbeheer. De afdeling speelt een actieve rol in de discussie over de noodzaak van technische kennis en toepassingen in het waterbeheer. Werkgroepen geven daar inhoud aan. Daarnaast participeert de afdeling actief in het Nationaal Comité van het International Commission on Drainage and Irrigation (ICID). Activiteiten in dit kader worden uitgevoerd door een uitvoerend comité, NETHCID.

Een belangrijk thema is de verduidelijking van de rol van de Nederlandse wateringenieur binnen het gehele maatschappelijke spectrum. Het gaat om techniekpromotie, educatie en een stem laten horen in de politiek. Het bestuur werkt aan een adequate positionering in waterbeherend Nederland uitgaande van de platformfunctie binnen KIVI. Om deze rol goed uit te kunnen voeren vindt het bestuur afstemming en samenwerking met netwerkorganisaties als Nederlands Waternetwerk (KVWN/NVA), RIONED, Waterland.net, Waterforum online, de ‘waterbladen’, de Afdeling voor Bouw en Waterbouwkunde van KIVI en uiteraard ICID van groot belang.