De opname is terug te zien via deze link. De sheets van de presentatie zijn te vinden onder 'Documenten' (rechtsonder).

6e online sessie Gebouwenonderhoud 2021 op 7 juli 2021: Risicomanagement en kwaliteitsborging in gebouwenonderhoud

De Vakafdeling Maintenance organiseert in 2021 maandelijks op elke 1e woensdag online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Als kader wordt uitgegaan van standaarden zoals ISO 55000-Assetmanagement, ISSO Duurzaam Beheer en Onderhoud, NEN-normen en andere standaard richtlijnen. Tegelijkertijd wordt een praktische invulling gegeven vanuit het perspectief van het technisch beheer en onderhoud van het monumentale KIVI-gebouw. Ook zullen we regelmatig koplopers, marktleiders en objectieve kennisdelers uitnodigen om hun verhaal te doen.

Het doel van de sessies is deelnemers mee te nemen in het ontwikkelen van een visie, strategie en concreet beleid en deelaspecten.

De sessies vinden plaats van 16.30 tot 18.00 uur via Teams en worden in dit tijdsblok opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien op het internet. Digitale inloop start om 15.30 uur. Na 18.00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 19.00 uur.

Woensdag 7 juli 2021 vindt de 6e online sessie plaats, die gaat over Risicomanagement en kwaliteitsborging bij Gebouwenonderhoud.

KIVI Maintenance bestuurslid Aart de Jong van Tiberius Maintenance, tevens lid van de KIVI Gebouwcommissie en werkzaam als adviseur Technisch Beheer en Onderhoud zal deze sessie inleiden.

Ad Dane, gastdocent bij de Universiteit van Hasselt en directeur bij Omneo management (zie ook www.omneomanagement.com ) zal dieper ingaan op de ISO 31000 risicomanagementstappen signaleren, benoemen, kwantificeren en (rentabilteit) mitigerende maatregelen. Samen met Business Engineer en ISO 55000-deskundige Dave Grund van Oxand (zie Dave Grund | LinkedIn) zal de relatie gelegd worden naar prestatiemeting en kwaliteitsborging in Assetmanagement volgens ISO 55000. Ook deze keer zal er weer sprake zijn van veel interactie, waarbij de boodschap van de presentator voldoende zal worden overgebracht.

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier binnen de KIVI website navigeren.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2021”.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.