Doelstelling & aanpak

Binnen de Vakafdeling Asset Management & Maintenance is in 2021 in een aantal online sessies aandacht gegeven aan aspecten op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Als kader is een palet van standaarden beschouwd zoals ISO 55000-Assetmanagement en ISSO Duurzaam Beheer en Onderhoud.

Het doel van de sessies is deelnemers mee te nemen in het ontwikkelen van een visie, strategie en beleid door aan de hand van ervaringen en inzichten van specifieke marktpartijen.

De sessies zijn kleinschalig van aard, waarbij naast de kennisdeling gestreefd is naar veel interactie.

Activiteiten

Nr Week Datum Onderwerp Aanmelden Verslag Meer info
1 5 3 februari 2021 Visieontwikkeling Technisch Beheer en Onderhoud in gebouwen P.M. Link Opname sessie
2 9 3 maart 2021 Vastgoedstrategie, planning en besluitvorming P.M. Link Opname sessie
3 14 7 april 2021 Onderhoud in de levenscyclus van assets P.M, Link Opname sessie
4 18 5 mei 2021 Assetinformatie P.M. Link Opname sessie
5 22 2 juni 2021 Organisatie, uitbesteding en samenwerking P.M. Link Opname sessie
6 27 7 juli 2021 Risicomanagement en kwaliteitsborging P.M. Link Opname sessie
7 31 4 augustus 2021 Commissioning, oplevering en overdracht in onderhoud en gebruiksfase   P.M. Link Opname sessie
8 35 1 september 2021 Impact van verduurzaming en digitalisering in beheer P.M. Link Opname sessie
9 40 6 oktober 2021 Exploitatie van vastgoed P.M. Link Opname sessie
10 44 3 november 2021 Financiële inzichten en kostenmanagement P.M. Link Opname sessie
11 48 1 december 2021 Terugblik en evaluatie programma Gebouwenonderhoud 2021 P.M. Link  N.v.t.

 

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Heeft u voorstellen of ideeën die u wilt presenteren, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.

Tijdsjabloon:

  • 16.00     Inloop
  • 16.30     Start en inleiding
  • 16.45     Thema presentatie / interviews / Ronde Tafel Meeting / Workshop
  • 17.45     Samenvatting en vervolgactiviteiten
  • 18.00     Einde en eventueel digitaal napraten tot 18.30 uur.