Doelstelling & aanpak

Ook in 2023 zullen we in een aantal online sessies aandacht geven aan aspecten op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Het centrale thema van dit jaar is “Samenwerking”.

Niet verrassend, maar o zo belangrijk. Het thema keert steeds weer terug wanneer we de ontwikkelingen volgen in personeelsschaarste, datagedreven toepassingen en nieuwe contractvormen.

Het doel van de sessies is met deelnemers ervaringen en inzichten te delen, die ze in hun dagelijkse praktijk kunnen verwerken. De doelgroep bestaat uit mensen die zich herkennen in de rollen van Assetowner, Assetmanager, technisch dienstverlener, adviseur, inspecteur, contractmanager of gebruiker.

De sessies zijn kleinschalig van aard, waarbij gestreefd wordt naar veel interactie en kennisdeling.

Het jaarprogramma staat vast, waarbij we een aantal sessies al hebben voorbereid. In de loop van het jaar zal het jaarprogramma nader worden bijgewerkt. Dus kijk regelmatig op deze pagina voor het actuele programma!

Activiteiten

Nr Week Datum Onderwerp Aanmelden Verslag Meer info
1 5 1 februari 2023 Introductie webinar omtrent Samenwerking P.M. Link Opnamelink 
2 10 8 maart 2023 I.v.m ziekte sprekers verschoven naar 7 juni 2023 N.v.t. N.v.t. N.v.t.
3 14 5 april 2023 Smart Campus samenwerking bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft P.M. Link Opnamelink
4 18 3 mei 2023 Ketensamenwerking, pompen of verzuipen? P.M. Link Opnamelink
5 23 7 juni 2023 Samenwerken met marktpartijen P.M, Link Opnamelink
6 36 6 september 2023 Samenwerken met handhavers en arbeidsmarkt P.M. Link Opnamelink
7 40 4 oktober 2023 Samenwerken in relationele contracten P.M, Link Opnamelink
8 44 1 november 2023 Samenwerken met politiek en maatschappij P.M. Link Opnamelink
9 49 6 december 2023 IT Samenwerking in praktijk casus Link    

 

De sessies via Teams worden opgenomen in het tijdsblok van 16.30 tot 18.00 uur en beschikbaar gesteld via de KIVI Website.
Aanmelding per sessie via de link in de tabel.
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor de nieuwsbrief.
Heeft u voorstellen of ideeën die u wilt presenteren, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.

Agenda:

  • 16.00     Inloop
  • 16.30     Start en inleiding
  • 16.45     Thema presentatie
  • 17.45     Samenvatting en vervolgactiviteiten
  • 18.00     Einde en eventueel digitaal napraten tot 18.30 uur.