KIVI-afdeling Mechanica partners

Naast de connecties van KIVI-afdeling Mechanica met de andere vakafdelingen, verschillende bedrijven en de drie technische universiteiten (TU Delft, TU Eindhoven & Universiteit Twente) heeft Afdeling Mechanica ook een aantal belangrijke partners.

 

Netherlands Mechanics Committee (NMC)

Om de internationale positie van de Nederlandse vaste stof en vloeistofmechanica te versterken is het Nederlands Mechanica Comité opgericht (Netherlands Mechanics Committee, NMC). Het opereert als een overkoepelend lichaam over de EM en JMBC onderzoeksscholen en de KIVI-afdeling Mechanica. Klik hier voor de website.


 

The Graduate School on Engineering Mechanics (EM)

De Graduate School on Engineering Mechanics is een onderzoeksschool die zich richt op het leveren van extra onderwijs en training voor promovendi. Het is een samenwerking tussen de drie Nederlandse technische universiteiten (TU Delft, TU Eindhoven & Universiteit Twente). Klik hier voor de website.


 

J.M. Burgerscentrum - Research School for Fluid Mechanics (JMBC)

Het J.M. Burgerscentrum (JMBC) is een Nederlandse onderzoeksschool op het gebied van vloeistofmechanica. Rond de vijftig professoren en hun groepen van de drie technische universiteiten (TU Delft, TU Eindhoven & Universiteit Twente), Wageningen UR, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen combineren hier hun expertise om onderzoek te bevorderen in vloeistofmechanica. Klik hier voor de website.


 

The American Society of Mechanical Engineers (ASME) Benelux

De American Society of Mechanical Engineers (ASME) Benelux is een non-profit organisatie die samenwerking, kennisdeling en de ontwikkeling van vaardigheden bevordert in alle ingenieursdiciplines. Klik hier voor de website.