Klik hier als je de opname terug wilt kijken

Ontwikkeling van asset management voor een onderzoeksreactor met een nieuw doel: Medische isotoopproductie op de in 1961 in bedrijf genomen Hoge Flux Reactor (HFR), welke sinds 1998 wordt geopereerd door de Nucleair Research and Consultancy Group (NRG), kent een veranderende waardevolle maatschappelijke bijdrage. Oorspronkelijk gebouwd als onderzoeksinstallatie is de reactor sinds de jaren 90 steeds meer ingezet als productie faciliteit; het maken en ontwikkelen van medische isotopen. Een belangrijk medisch product voor effectieve diagnose en behandeling van allerlei soorten kanker. Inmiddels levert de HFR de nucleaire medicijn grondstof voor dagelijks 30.000 patiënten per dag. Hiermee is de betrouwbaarheid- en beschikbaarheidsvraag van de installatie over de laatste 2 decennia sterk veranderd. NRG heeft daarom verschillend programma’s uitgevoerd om een asset management passend voor de nieuwe doelstellingen te ontwikkelen. De presentatie gaat over het meest recente programma dat de aspecten preventief onderhoud en bedrijfsvoering procedures ten aanzien van ‘long term operations’ aanpakt. In een pakkende presentatie worden de deelnemers van het webinar meegenomen in deze aanpak.

Spreker: Sander Anink

Met een bachelor in Maritime Operations ben ik mijn carrière gestart als scheepswerktuigkundige aan boord van cruiseschepen van Holland America Line. Na een vervolg in het onderhoud werkvoorbereiding in de olie en gas industrie heb ik mij toegelegd op projectmatige levering van scheep voorstuwingsinstallaties van een Japanse motor fabrikant en bijhorende onderhoudsondersteuning in de Europese markt. Mijn fascinatie voor industriële processen heeft er toe geleid dat ik weer bij Stork in het onderhoud voor de olie en gas industrie terecht ben gekomen. Uiteindelijk heb ik als asset management consultant voor diverse klanten van Stork advies en interim projectmanagement op het gebied van industrieelonderhoud uitgevoerd voordat ik 4 jaar geleden bij NRG ben begonnen als manager maintenance voor de onderzoeksreactor HFR.  

English:

Development of asset management for a research reactor with a new goal: Medical isotope production on the High Flux Reactor (HFR), which was commissioned in 1961 and has been operated by the Nuclear Research Consultancy Group (NRG) since 1998, has a changing & valuable societal contribution.  Although initially built as a research facility, the reactor has been increasingly used as a production facility since the 90s, making and developing medical isotopes.  This medical product is important for effective diagnosis and treatment of various cancers.  The HFR now supplies the nuclear medical ingredient for 30,000 patients per day.  In this way, the reliability and availability of the unit has greatly changed over the last 20 years.  NRG therefore decided to develop various asset management programs suitable for the development of these new goals.  The presentation will discuss the latest program and the aspects of preventive maintenance and operation procedures in respect to “long term operations”.   The attendees will be taken along the approach through this insightful presentation.

Speaker: Sander Anink

I graduated with a bachelor in Maritime Operations and began my career maritime engineer on cruise ships of the Holland America Line.  Following a period in maintenance planning in the Oil & Gas industry, I began to work on the projectwise delivery of ship propulsion installations for a Japanese motor manufacturer in the European market.  My fascination for industrial processes led me to return to maintenance for the Oil & Gas industry, working for Stork. I ended up working as a management consultant for various clients of Stork and doing interim project management for industrial maintenance before beginning at NRG four years ago as maintenance manager for the research reactor HFR.