Het maximum aantal deelnemers is bereikt.


Technische uitdagingen in de opschaling van alkaline water elektrolyse

Groene waterstof geproduceerd uit waterelektrolyse wordt algemeen gezien als een belangrijke ingrediënt voor een succesvolle energietransitie. Op het moment wordt de technologie echter nog niet op grote schaal toegepast. In deze presentatie zullen de verschillende waterelektrolyse-technologieën worden vergeleken en wordt besproken wat de technische uitdagingen zijn in de opschaling. Hierbij zal niet alleen gekeken worden naar de elektrolyse-stack, maar naar het ontwerp van de hele fabriek. Daarnaast worden verschillende mogelijkheden besproken om tot kostenreductie te komen.

Technical Challenges in the Scale-Up of Alkaline Water Electrolysis

Green hydrogen, produced through water electrolysis, is generally seen as a crucial element for a succesful energy transition.  However the technology has not yet been applied on a large scale.  This presentation will compare the different water electrolysis technologies and discuss the challenges in their scale up. It will not be restricted to only the electrolysis stack but will consider the design of an entire hydrogen plant.  Opportunities to reduce costs will also be discussed.

Spreker is Thijs de Groot, Innovation Technologis at Nouryon. Thijs is a professional in the area of innovation with a particular liking for electrochemical processes. He had positions at Nouryon and TU/e which enables him to work on both fundamental science as well as its practical application in a business environment.