Avans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs in 8 sectoren. Op 9 locaties. In 3 steden. Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Avans heeft een levendig netwerk van studenten, docenten, lectoren en professionals. Samen creëren wij kennis en dragen we bij aan een duurzame samenleving.
 


Met een open blik de wereld inkijken. Dat is voor De Haagse Hogeschool heel normaal. Want door zijn ogen open te houden, staat de hogeschool midden in de maatschappij. Lukt het om eigenzinnige onderwijsprogramma’s te ontwerpen die studenten helpen zelfbewust te functioneren in een mondiale samenleving die zich steeds sneller ontwikkelt.


Zuyd draagt bij aan de ontwikkeling van professies en onze regio. Samen met onze omgeving ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor toekomstige en huidige professionals. We nemen daarin een voortrekkersrol, zijn alleen tevreden met het beste. Zuyd staat al jaren in de top van de Keuzegids HBO.
 


De Hanzehogeschool Groningen biedt professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Met een breed aanbod aan opleidingen leiden we hoogwaardige professionals op. Daarnaast werkt de Hanzehogeschool aan nieuwe oplossingen en innovaties voor de beroepspraktijk en de maatschappij. Samen met bedrijven en instellingen ontwikkelen we toepasbare, praktijkgerichte kennis. De strategische speerpunten Energie​ en Healthy Ageing​ hebben een prominente plek binnen onderwijs en onderzoek. Een belangrijke focus ligt hierbij op ondernemerschap​ en ​excellentie​.


Het onderwijs op Hogeschool Rotterdam is nauw verweven met de stedelijke en regionale ontwikkelingen in de regio Rotterdam. In een voortdurende wisselwerking en samenwerking delen wij kennis, kunde en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid. 


Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal. In samenwerking met bedrijven en instellingen wordt door onze kenniscentra en lectoraten toegepast onderzoek gedaan. Voor overheden, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties is het gevarieerde aanbod van bij- en nascholing een goede basis voor kennisvergaring en -verbreding.

 


De HU heeft jarenlange ervaring in het opleiden van studenten tot werkende professionals en heeft een volwaardig aanbod van voltijd bacheloropleidingen. Je kunt bij de HU ook in deeltijd studeren of een duale opleiding volgen, waarin je werken en leren combineert. Kijk voor meer informatie over deeltijd en duale opleidingen op onze website voor professionals.


De NHL staat bekend als nuchter, gedreven, open, sociaal en ambitieus. Elke dag zijn studenten, docenten, lectoren en kenniscentra bezig met onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. We werken samen met bedrijven en overheden en kunnen daarom inspelen op maatschappelijke en economische vraagstukken van nu en in de toekomst.
 


Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met ruim 20.500 studenten, duizenden cursisten en 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland.


Het beste naar boven halen in iedere student. Dat is de missie van Stenden Hogeschool. Tijdens je opleiding krijg je daarom veel persoonlijke begeleiding en is er ruime aandacht voor de praktijk. Je krijgt veel mogelijkheden om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken, je grenzen te verleggen.
 


Hogeschool VHL is een university of applied sciences. Wij leiden hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. Hogeschool VHL verzorgt onderwijs binnen de domeinen Delta Areas and Resources –
Animals and Business – Food and Dairy.


 


Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV) heeft als doel het borgen van de kwaliteit van veiligheidskundig onderwijs in Nederland.