Jaarlijks 150.000 ton vervuild staalschroot verwerkt tot hoogwaardige grondstoffen voor staal- en gieterijsector

Purified Metal Company (PMC) begon onlangs met de bouw van een circulaire staalfabriek in Delfzijl. De gloednieuwe recyclingfabriek zal bij voltooiing jaarlijks tot 150.000 ton verontreinigd staalschroot kunnen verwerken tot nieuwe hoogwaardige grondstoffen voor de staal- en gieterij-industrie. De innovatieve faciliteit, die in 2020 operationeel zal zijn, levert naar verwachting zo'n 68 directe arbeidsplaatsen op.
PMC ontwikkelde een wereldwijd nieuw en gepatenteerd proces waarmee het verontreinigd staal kan recyclen tot hoogwaardige grondstoffen. Deze methode is volgens het bedrijf niet alleen veiliger voor mens en milieu, maar zorgt er ook voor dat verontreinigd staal veilig verwerkt wordt en een nieuwe bestemming krijgt. Met de bouw van de fabriek in Delfzijl zet PMC dit recycleproces letterlijk en figuurlijk in werking.

In een gesloten installatie wordt vanaf volgend jaar met asbest, zware metalen of organische componenten vervuild staalafval verhit tot 1.500 °C. Zo worden asbestvezels onschadelijk gemaakt en andere ernstige vervuilingen afgevangen en onschadelijk gemaakt in een geavanceerde rookgasreinigingsinstallatie. Wat overblijft is gereinigd staalschroot, een bruikbare grondstof voor de staalindustrie. Ook het asbest, dat is omgezet naar een zand- en glasachtig product, kan worden gebruikt als funderingsmateriaal in de bouw. Niet alleen lost PMC daarmee een afvalprobleem op, maar ook stoten fabrieken die de blokken van PMC gebruiken de helft minder CO2-uitstoot uit als fabrieken die staal produceren uit ijzererts. Er is gekozen voor de locatie Delfzijl nadat PMC diverse locaties in Nederland heeft bezocht en diverse gesprekken heeft gevoerd met lokale en regionale overheden.

Source: http://npt.pmg.nl/nl/companycorner/50240451/T19108N0003XMDM/pmc-bouwt-innovatieve-staalrecyclingfabriek-in-delfzijl?kw