De rol van een netbeheerder in de energie transitie

Levering van hernieuwbare energie: van offshore windfarm naar huishoudens en industrie

De landen rond de Noordzee inclusief Nederland gaan de komende decennia hun windenergie capaciteit fors verhogen. De capaciteit moet in 2030 65 gigawatt bedragen en 150 gigawatt in 2050. Een substantieel deel daarvan zal in Nederland en Duitsland plaatsvinden.

Om al die nieuwe hernieuwbare energie naar de industrie en huishoudens in Nederland en Duitsland te transporteren is de rol van TenneT als TSO van groot belang. We zijn erg trots dat we Marco Kuijpers, Director offshore TenneT bereid hebben gevonden ons een lezing te geven over de rol en uitdagingen van TenneT in de energie transitie in Nederland en Duitsland.  

Behalve de enorme uitdagingen waar TenneT voor staat zal Marco ook aansprekende voorbeelden bespreken van een aantal offshore projecten waar hij met zijn team verantwoordelijk voor is.

Spreker: Marco Kuijpers, Director offshore at TenneT

Taal: Nederlands

Programma:

15.30 uur   Inloop

16.00 uur   Lezing door Marco Kuijpers

17.00 uur   Borrel

Deelname is gratis, max. 100 deelnemers. Aanmelden via de KIVI website.