Congres Autonoom Rijden was een succes!

   

De slogan was: Hoe sturen we automatisch rijden in de juiste richting?

Dit congres werd georganiseerd door KIVI Regio Gelderland en KIVI afdeling Verkeer & Vervoer.

In 2016 heeft KIVI-regio Gelderland, samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, een congres over Zelfrijdende auto’s georganiseerd. Na acht jaar leek te ons een goed idee om na te gaan of er vooruitgang was geboekt.

Voordat het congres begon kregen we demonstratie van een zelfrijdende Renault Twizzy. Deze reed geheel zelf over de campus van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen rond. Om te zien of hij alert reageerde werd er een pop voorgereden. De HAN was voorzichtig en daarom werd voor deze demonstratie niet gedaan met een vrijwilliger uit het publiek. De Twizzy stopte keurig op tijd.

Frans Tillema, lector van Automotive legde ons uit dat we het in de toekomst moeten hebben van automatisch rijdende auto’s en busjes. Hij probeerde ons te overtuigen dat dit een must is. Om zijn worden kracht bij te zetten had hij een vijftal sprekers uitgenodigd.

Peter Morsink gaf, mede vanuit de KIVI afdeling Verkeer & Vervoer, de visie van Royal HaskoningDHV en CROW op het gebied van automatisering in mobiliteit. Naast individuele mobiliteit (auto’s) kennen we openbaar vervoer en transport van goederen. In het rapport van CROW/RHDHV is dit verder uitgewerkt en wordt voor het vervoer van personen gebruik gemaakt van zogenaamde Hubs. Bij een HUB stap je over van het ene transportmiddel naar het andere transportmiddel, bijvoorbeeld van je fiets naar een shuttle. De shuttle brengt je dan je dan weer naar een andere HUB, het treinstation. Uiteraard kun je ook met je automatisch rijdende auto rechtstreeks naar het treinstation rijden. Ik kan mij voorstellen dat als alles goed op elkaar aansluit dit een prima oplossing is.

Jorrit Kuipers vertelde over de ontwikkeling van autonoom rijdende bussen in de provincie Groningen. Dit heeft te maken met de kosten voor de exploitatie en het gebrek aan chauffeurs.

Toen was de derde spreker aan de beurt, Jeroen van der Werf. VDL legt zich samen met het bedrijf Schaeffler toe op de ontwikkeling van autonoom rijdende Shuttles. Bij de shuttles van vroeger zat er nog een zogenaamde steward in, maar nu is die vervangen door teleoperations. Een belangrijk punt is dat de shuttle weet waar hij is en “ziet” wat er aan ander verkeer op de weg rijdt en loopt. Bij de shuttles praten we over level 5.

Na de pauze en de rondleidingen door het lab van Automotive was Mark Vroegop van RDW aan de beurt. Het motto van RDW is: Iedereen veilig en vertrouwd op weg. Ze kennen ook een belofte: Veiligheid, Duurzaamheid en Rechtszekerheid in mobiliteit. Mark Vroegop ging in op de verschillende niveaus van automatisch rijden. Dit gaat van 1 tot en met 5. Eigenlijk kun je alleen bij 5 spreken van automatisch rijden. Dit is een uitdaging, de auto moet dan zelf door bijvoorbeeld een drukke stad als Amsterdam kunnen rijden.

Tom Alkim vertelde als laatste spreker over zijn ervaring met zelfrijdende taxi’s in San Francisco. Dit is een erg drukke stad en het lijkt wel of zelfrijdende taxi’s een eigen wil hebben. Soms weten ze niet hoe ze een bepaalde situatie moeten oplossen. Dit is zeker het geval als er meerdere zelfrijdende taxi’s bij betrokken zijn.

Tot slot: Ik denk dat er na dit congres toch nog een aantal mensen denken dat ze zelf de auto beter kunnen besturen. Als we over een jaar of acht weer een congres organiseren komen we daar wel achter.

Namens KIVI Gelderland en KIVI Verkeer & Vervoer,

Gerard Thomas.

De sheets van de presentaties zijn te vinden onder 'Documenten'

Hieronder enkele filmpjes:

https://www.kivi.nl/uploads/media/6630c09e4822e/vid-20240425-wa0001.mp4

/uploads/media/660d20961f909/safeclai-hanpodstreetdronetest.mp4

https://www.deingenieur.nl/artikel/san-francisco-krijgt-taxis-zonder-chauffeur

Promofilmpje Waymo Driver