NETWERKCAFÉ: Is waterstof wel de goede oplossing

“The inconvenient Truth about H2”

Spreker: Ton Manders, Technology & Safety Director Euro Chlor 

Op strikt persoonlijke titel zal Ton Manders ons meenemen in een boeiende analyse van de voor- en nadelen van de beoogde H2-economie. Zijn positief kritische betoog behandelt onder andere de volgende aspecten:

  • Waarom lijkt het toepassen van H2 zo lucratief
  • Welke kanttekeningen zijn er te plaatsen
  • Welke voorwaarden zijn nodig voor succes
  • Potentiële show stoppers
  • Welke alternatieve oplossingen bestaan er

Ton heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van Elektrolysers, zowel op het gebied van ontwerp en implementatie, alsook op het gebied van technologische ontwikkeling en toekomstvisie.

Ton spreekt uitdrukkelijk niet namens zijn huidige werkgevers (Eurochloor en Nobian). Hij vertolkt zijn eigen inzichten en berekeningen op persoonlijke titel.

Kortom er wordt  ons een boeiende lezing met talrijke rekenkundige verrassingen in het vooruitzicht gesteld. Een en ander kan leiden tot een uitdagende en mogelijk scherpe discussie na afloop. Er is maar één doel: Een oplossing voor de huidige energiecrisis dichterbij brengen.