Klik hier voor de stream 'Op weg naar een Waterstofland'. De presentaties (voor zover beschikbaar) zijn te vinden onder 'Documenten'

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs bestaat dit jaar 175 jaar. Om dit te vieren organiseren we in het lustrumjaar 2022 meerdere activiteiten.

Eén van deze activiteiten is het KIVI-congres: OP WEG NAAR EEN WATERSTOFLAND

Als je de ambitie hebt om een waterstofland te worden kan dit alleen maar door sturing vanuit de overheid:

voor waterstof dient er gekeken te worden naar: de optimale locatie van de productie, de capaciteit en waarvoor het wordt ingezet. De verwachting is dat hierbij ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden.

We pakken het breed aan. Het wordt een drukke dag, we hebben een groot aantal onderwerpen.

We zijn te gast op de Shell Campus in Amsterdam. De aftrap wordt gegeven door de President-Directeur Nederland Marjan van Loon. Zij vertelt ons over de ambitieuze plannen van Shell.

De structuur van het congres is als volgt:

  1. WAAROM gaan we voor een waterstofland
  2. HOE gaan we het produceren, opslaan en transporteren
  3. WAT zijn de verschillende toepassingen

Waarom een waterstofland

Voor energietransitie heb je waterstof nodig. Denk daarbij aan seizoensinvloeden en de dagen dat we bijna geen zon en wind hebben.

Produceren, importeren, opslaan en transporteren

De productie is eenvoudig: elektrolyse van water. Hierbij gaat het om de volgende vragen: welk type elektrolyser kun je het beste toepassen. Kan deze met variërende stroom gevoed worden (dynamic power). Wat is het rendement. Wat is de optimale locatie van de elektrolyse installatie. Daarbij wordt eveneens gedacht aan plaatsing op zee, bijvoorbeeld op een productieplatform of een kunstmatig eiland. Wat doe je met de warmte die vrijkomt.

Importeren van waterstof uit landen met meer zonlicht dan in Nederland.

Opslaan van waterstof. Opslaan kan in lege zoutcavernes of in lege gasvelden. Is dit veilig en geeft dit geen lekkage.

Transporteren van waterstof. Transport kan met behulp van daarvoor geschikt gemaakte aardgasleidingen. Gasunie is al bezig met het ontwikkelen van een waterstofnet. Het bevoorraden van tankstations wordt gedaan met behulp van tankauto’s. Het importeren van waterstof uit verreweg landen kan eigenlijk alleen met tankschepen met vloeibaar gas.

Toepassingen van waterstof

Waterstof als stabilisator van het elektriciteitsnet. Dit kan met behulp van Power to Power. Ook gaan we in op het feit dat het nieuwe energienet 2030-2050 niet stabiel genoeg is. Buffering met waterstof biedt dan een oplossing.

Waterstof voor mobiliteit. Er worden nu al waterstof-hybride elektrische auto’s ontwikkeld, die hebben een grotere range en kunnen sneller worden opgeladen. Ook de ontwikkeling van dieselmotoren met directe waterstof inspuiting biedt ruimte voor het vrachtverkeer op grotere afstanden. We zien ook toekomst voor het varen en vliegen op waterstof.

Waterstof voor gebouwde omgeving. Als de Gasunie over 15 jaar het parallelle systeem waterstof en biogas operationeel heeft, kunnen we ook denken aan stationaire brandstofcellen in huizen en gebouwen

Waterstof voor de industrie. Dit is echt complex thema. We belichten of dit echt de optie is en gaan in op de aanpassingen van de installaties.

De cruciale vraag blijft als we dit alles gaan implementeren, is er dan genoeg groene stroom beschikbaar om deze hoeveelheid waterstof te produceren.

PROGRAMMA

09.00 uur  Ontvangst met koffie en thee

09.45 uur  Opening en keynotes   

                 Welkom door de dagvoorzitter                                                                  Jorg Gigler

                 Het belang van Waterstof                                                                          Marjan van Loon (Shell)

                 Nationaal Waterstof Programma en Waterstofbeleid                                 Anne Melchers

                 Waterstof, waarom en waarvoor?                                                              Ad van Wijk (TU Delft)

10.45 uur  Productie en distributie

                 Challenges and in scaling-up water electrolysis                                         Wouter Blom (HYCC)

                 Double the energy from wind with hydrogen as primary energy carrier     Hugo Groenemans (Hygro)

                 Unlock NL energytransition's untapped potential;                                      Lex de Groot (Neptune Energy)

                 Faster, cleaner and cheaper by system-integration

                 Hyway 27 - Een waterstofnetwerk in Nederland                                         René Schutte (Gasunie)

                 Grootschalige waterstofopslag in zoutcavernes                                        Bert Stouwie (Hystock, Gasunie)

12.15 uur  Lunch

13.15 uur  Mobiliteit

                 Waterstof fast-fill tankstation voor auto's en trucks                                  Edward Doorten (Green Planet)

                 Samen kunnen we zoveel meer!                                                             Arno Treur (NPRC)

                 Waterstof: de oplossing voor een duurzame luchtvaart?                        Jan Verbeek (NAG / ADSE)

14.25 uur  Gebouwde omgeving

                 Blauwdruk waterstofwijk Hoogeveen  -  van kreet tot concreet               Willem Hazenberg (Stork)                                          

                 Draagvlak voor het omzetten van aardgaswijken naar waterstofwijken  Kees de Boer (Gemeente Hoogeveen)

15.15 uur  Pauze met koffie en thee

15.45 uur  Systeemintegratie               

                 Rol van waterstof in een duurzaam energiesysteem                   Gert van der Lee (TenneT)

                 Decentale waterstof elektrolyse en P2P systemen                      Rob van der Sluis (MTSA)

16.30 uur  Industrie

                Waterstofproductie door plasmasynthese voor de                        Hans Linden (Chemelot)

                chemische industrie

                Heracless, de transitie naar emissievrije staalproductie                 Hans van der Weijde (Tata IJmuiden)   

17.15 uur  Afsluiting en Borrel                                                                                                      

NB: Parkeren op de locatie is niet mogelijk en wordt ook niet wordt gefaciliteerd. Deelnemers wordt geadviseerd met het OV te komen daar de locatie hier zeer goed mee te bereiken is. 

Het is op dit moment uitsluitend nog mogelijk om online deel te nemen, dit kan via de Zoom-link hieronder:

https://us06web.zoom.us/j/83618826365

Meeting ID:836 1882 6365