Mini-seminar Emissieloos rijden

Het eerste wat de deelnemers bij binnenkomst zagen, waren de elektrische auto’s, opgesteld voor het Clean Mobility Center. Niet alleen elektrische auto’s, maar ook een waterstof auto, de Hyundai Nexo. Met al deze auto’s konden proefritjes over IPKW-terrein gemaakt worden. Hiervan werd grif gebruik gemaakt. Het was wel jammer dat de maximumsnelheid op het terrein beperkt was tot 25 km/uur. Met een Tesla model X bereik je dat in minder dan een seconde!

Marion Braams vertelde over de rol van het Clean Mobility Center in het kader van schone mobiliteit. De wereld verandert, in 2040 leeft 65 % van de bevolking in steden. Nu is het al zo dat wereldwijd wekelijks 1,3 miljoen mensen naar de grote stad verhuizen. Dit heeft grote consequenties, hoe houd je de mensen mobiel en hoe houd je de lucht schoon. Heel belangrijk daarbij: bewustwording en het anders denken. Ook zullen bepaalde zaken wetmatig worden afgedwongen, milieuzones en emissieloos transport, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord 2018.

Dajo Fernandes legde uit dat de target van DHL in 2050 is: volledig emissieloos. Dit is best een uitdaging, omdat de stroom pakketbezorging alleen maar groeit. DHL is gestart met het emissieloos maken van het transport naar de consument door het inzetten van de streetscooter. Dit is geen scooter maar een speciaal voor DHL gemaakt elektrisch busje. Ook experimenteert DHL met verschillende vormen van “bakfietsen”.

Als je kijkt naar de luchtkwaliteit en de klimaatverandering dan kom je uit op elektrisch verkeer en vervoer. Rob Kroon van Fier Automotive vertelde dat dit in veel gevallen goed mogelijk is. Hierop is echter een belangrijke uitzondering namelijk regionaal en internationaal transport. De route van vrachtauto’s is niet voorspelbaar en daarom is een elektrische aandrijving geen optie. Als de route bekend is, is het bij meer dan 15.000 km goedkoper om elektrisch te rijden ten opzichte van rijden op diesel.

VDL heeft vol ingezet op elektrische bussen. Jan van Meijl vertelde hoe snel dit gegaan is. In 2016 zijn ze in Eindhoven gestart met 43 bussen. Op dit moment rijden er al 270 bussen rond. De Citea bus is marktleider in Europa. Elektrische bussen worden ’s nachts in de remise opgeladen. Overdag worden ze bijgeladen op het eindpunt. Het laden gebeurt via een pantograaf, een ‘arm’ die vanaf het dak van de bus omhoog gaat als de bus onder een laadpaal staat. Een volgeladen bus heeft voldoende capaciteit om in de spits zonder bijladen door te rijden. Ook dient er de nodige aandacht besteed te worden aan de laadinfrastructuur. Voor Amsterdam en omgeving praat je al over een totaal noodzakelijk vermogen van 13 MW.

Waterstof treinen. Omdat het zeer duur is om alle trajecten te elektrificeren, rijden er veel dieseltreinen rond. Dit is niet duurzaam. Erik Geensen legde uit dat dit door Alstom is opgepakt. Zij hebben een waterstoftrein ontwikkeld, de Coradia iLint. Deze kan met een volle tank 1.000 kilometer afleggen met een maximumsnelheid van 140 kilometer per uur. Op dit moment rijden er in de omgeving van Bremerhaven twee van deze treinen rond. Volgend jaar start een proef tussen Groningen en Leeuwarden. Voordat ze gaan rijden zal er een onderhoudswerkplaats moeten komen en zal de aanvoer van waterstof geregeld moeten zijn. De CO2-reductie is afhankelijk van de manier waarop de benodigde stroom voor de waterstofproductie gemaakt wordt.

Frank Verhulst van Allego gaf aan dat er voor elektrisch vervoer een aantal “blockers” zijn: prijs, bereik en laadtijd. Toch is de verwachting dat in de nabije toekomst het aantal elektrische auto’s verdubbelt en er komen steeds meer modellen bij. Al deze voertuigen dienen “gevoed” te worden. In West-Europa komen steeds meer laadpunten, daardoor is het, bij een bereik van zo’n 300 km, doorkruizen van dit deel van Europa geen probleem meer.

Het tweede deel van “Emissieloos rijden” bestond uit het beantwoorden van specifieke vragen van de sprekers in workshops. Dit heeft tot interessante resultaten geleid.

Tot slot een korte evaluatie van dit seminar: informatief, interactief, to the point, de moeite waard!