De presentaties van de sprekers kunt u vinden onder de knop 'Documenten' (rechts onderaan deze pagina).

De opname kunt u vinden via deze link:  https://youtu.be/XxsDlbU3QZQ

 

Het webinar WATERSTOF maakt op 1 december deel uit van het KIVI-jaarcongres. Het zal compleet als webinar worden gehouden en dus niet gedeeltelijk in de zaal zoals op 30 september. We gaan uit van 5 sprekers die vanuit "huis" de presentatie geven. We gaan voor een interactief seminar en gebruiken daarbij Poll Everywhere.  

Tijdens dit webinar presenteren wij vijf onderwerpen:

Waterstofproductie [1] De verwachting is dat groene waterstof een grote rol gaat spelen in de energievoorziening. Blauwe waterstof zal op korte termijn helpen om de waterstofeconomie te ontwikkelen en grote stappen te zetten in het verminderen van CO2-uitstoot. Het productieproces van blauwe waterstof is een proces dat over het algemeen koolwaterstoffen middels een chemische reactie omvormt tot waterstof. Deze methode wordt bijvoorbeeld toegepast bij de productie van waterstof als grondstof voor de productie van kunstmest (ammoniak). Hierbij komt COvrij. Productie van waterstofgas uit elektriciteit is momenteel alleen interessant als er een overschot is aan wind- of zonne-energie of waterkracht. Goedkope, massale productie met een duurzame oorsprong is een vereiste voor een gezonde waterstofeconomie.

Transport & opslag [2] Voor transport van waterstof is een betrouwbaar netwerk nodig. De Gasunie kan hierin een enorme stap zetten door gebruik te maken van de gasinfrastructuur die er al is. Het is goed te doen om al in 2030 een basis klaar te hebben voor transport en opslag van waterstof van en naar de grote industriële gebieden in Nederland en richting Hamburg en het Ruhrgebied. Door samen te werken, kan Gasunie een markt voor waterstof ontwikkelen. Al snel zal waterstof dan net zo betaalbaar zijn als duurzaam gas en duurzame stroom.

Distributie [3] Netbeheerders kunnen het huidige distributienet voor gas geschikt maken voor waterstof. Dit blijkt uit een onderzoek van Kiwa in opdracht van Netbeheer Nederland. Waterstof kan een alternatief zijn voor aardgas of groen gas in wijken waar warmtepompen of een warmtenet geen oplossing zijn. Of waterstof in Nederland werkelijk toekomst heeft, is nog onduidelijk. De netbeheerders staan ervoor open de mogelijkheden van waterstof samen met andere partijen, verder te onderzoeken.

Waterstof voor de energievoorziening [4] Tijdens dit seminar beperken wij ons tot het gebruik van de brandstofcel. De meest voorkomende is de PEM (Proton Exchange Membrane) brandstofcel. MTSA bouwt met behulp van deze cellen complete systemen.

Waterstof als grondstof [5] Voor de industrie gaat het verduurzamen en daarmee de transitie naar duurzame energievormen gepaard met grote investeringen. Elke fabriek is anders. Maar het doel van elke fabriek is hetzelfde: zo efficiënt mogelijk produceren tegen zo laag mogelijk kosten. Tot voor kort dienden procesverbeteringen vooral om de productie zo goed en goedkoop mogelijk te laten verlopen. Nu ligt de nadruk ook op processenverbeteringen in het kader van de energietransitie.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30 Opening en inleiding door Arnold Groot, dagvoorzitter

13:45 Presentatie [1] Waterstofproductie door Alice Elliott, Shell

14:15 Presentatie [2] Transport & Opslag door Marcel Weeda, TNO

14:45 Presentatie [3] Distributie door Elbert Huijzer, Alliander

15:15 PAUZE

15:30 Presentatie [4] Waterstof voor de energievoorziening door Rob van der Sluis, MTSA 

16:00 Presentatie [5] Waterstof als grondstof door Jasper Paauwe, Sweco

16:30 Discussie aan de hand van vragen o.l.v. de dagvoorzitter

17:30 Afsluiting

 

Deelname is gratis, aanmelden via de  website van het jaarcongres.