Een aantal leden van regio Gelderland heeft het voortouw genomen om KIVI op de kaart te zetten op het gebied van Energietransitie.

Dit heeft geleid tot het formeren van de klankbordgroep Ingenieurs & EnergietransitieMeer informatie vind u op de website van deze groep op de website: www.kivi.nl/iene