Wetsus_frontpage_RNN

Welkom op de site van Regio Noord. Regio Noord bestaat uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe >>

Meer over de afdeling

 

Geachte leden van KIVI regio Noord,

 

Hoe ziet de toekomst van KIVI Regio Noord eruit?

 

Regio Noord is de regio die de 3 mooiste provincies van Nederland omvat, Drenthe, Groningen Friesland. Er wonen en werken ongeveer 1500 KIVI leden en er zijn ongeveer 500 leden lid van regio Noord. De afgelopen jaren hebben voor het bestuur, buiten corona, naast het organiseren van activiteiten ook in het teken van het zoeken van nieuwe bestuursleden gestaan. Daar zijn onvoldoende benoemingen van nieuwe bestuursleden uit gekomen. Nu staat voor 2 van de 4 bestuursleden het statutair aftreden op de agenda. Dit jaar 2021 voor Gijs Breedveld en 2022 voor Jan Schippers. Deze situatie dwingt ons om na te denken over de toekomst van Regio Noord.

 

Vanwege het uitblijven van interesse voor de bestuursfuncties is op de ledenvergadering van 28 Juli 2021 besloten een traject in te gaan. Een jaar doorgaan met het deels demissionaire bestuur en de leden van regio Noord melden dat wanneer er geen nieuwe bestuursleden op staan de intentie zal zijn de regio te laten ophouden te bestaan. Andere opties zijn al meerdere keren besproken en in combinatie met de afnemende belangstelling voor verenigingsbestuurswerk en de moderne manieren waarop ingenieurs zich verenigen, anders dan via de organisatievorm van een afdeling en deelname in een afdelingsbestuur, geven aanleiding om in te schatten dat de kans dat er geen nieuwe bestuursleden willen opstaan groot is.

 

Tijdens de ALV van 28 juli 2021 was de opkomst niet groot en is bovenstaand voorstel aangenomen. Overwegende dat die datum in de vakantieperiode viel wil het deels demissionaire bestuur graag verder met u in gesprek:

 

Een nadere invulling volgt bij de aankondiging van de activiteiten en via de nieuwsbrief. Mocht u al eerder interesse/opmerkingen/vragen hebben dan horen horen wij dat graag!

 

Met vriendelijke groet,

Gijs Breedveld (dem vz)

William Jonkers (sc)

Jan schipper

Dirk van Oerle (wnd pm)

 

 

Zie ook

Vacatures De Ingenieur