Wetsus_frontpage_RNN

Welkom op de site van Regio Noord. Regio Noord bestaat uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe >>

Meer over de afdeling

Beste leden van KIVI Regio Noord,

 

Tijdens de ledenvergadering van 02 juni 2023 zijn alle bestuursleden afgetreden. Het is de afgelopen 5 jaar niet gelukt weer een voltallig bestuur dat voldoende tijd kan besteden aan bestuurstaken te vinden.

Er wordt aan het hoofdbestuur het voorstel gedaan om de Regio administratief samen te voegen met Regio Oost.

Mochten er leden zijn die alsnog een bestuur willen vormen dan kunnen die zich melden bij het hoofdbestuur of bij Gijs Breedveld.

 

Het voormalig bestuur:

Gerrit van Bruggen

Dirk van Oerle (penningmeester)

Gijs Breedveld (06 5358 8748)