Agenda jaarvergadering KIVI Noord-West

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Samenstelling bestuur
 5. Jaarverslag van de secretaris 2022
 6. Jaarrekening 2022
 7. Programma 2023
 8. Begroting 2023
 9. Rondvraag en sluiting

Samenstelling bestuur
Door de reorganisatie in Noord-Holland nemen we afscheid van bestuurders:

 • Etienne Boeracker
 • Tom van der Velde
 • Tim Timmermans
 • Mark Rood
 • Bart van der Velde
 • Johannes van Doorn
 • Virginie Doelwijt

Van Theo Fikke en Guus van Ditzhuyzen was al afscheid genomen.

Het huidige bestuur bestaat uit Dirk Rosler, voorzitter, Wim Grim, penningmeester en Gerard Jägers, secretaris. Jos van Beurden vertegenwoordigt onze regio in de Ledenraad.

Borrel, diner en presentatie
Voorafgaand aan de vergadering bent u om 18:15 uur welkom voor de borrel en een diner om 18:45.

Aansluitend aan de jaarvergadering zal René Conijn van het Bredius Data lab ingaan op hun jaren aan ervaring op verschillende zeer interessante predictive maintenance projecten. Hij zal hierbij technologische aspecten, maar ook de marktdynamica aan bod laten komen. Tot slot zullen we nog wat dieper ingaan op het vinden van de juiste business case met behulp van een geavanceerde OEE-analyse.

Aanmelden via deze link.