In 2021 heeft het toenmalige bestuur een actie gestart om nieuwe bestuursleden te vinden. Dit heeft er toe geleid dat op de algemene ledenvergadering van 20 mei 2022, 2 nieuwe bestuursleden zijn benoemd.

Geachte leden van KIVI regio Noord,

In 2021 heeft het toenmalige bestuur een actie gestart om nieuwe bestuursleden te vinden. Dit heeft er toe geleid dat op de algemene ledenvergadering van 20 mei 2022, 2 nieuwe bestuursleden zijn benoemd.
- Gerrit van Bruggen treedt aan als bestuurlid.
- Arnold Boer neemt de voorzittershamer over van Gijs Breedveld, en wordt daarnaast lid van de ledenraad van KIVI.
Samen met Dirk van Oerle, die de functie van penningmeester bekleed, vormen zij het nieuwe bestuur. Oud-voorzitter Gijs Breedveld blijft voorlopig betrokken bij het bestuur om te zorgen voor goede overdracht van taken, contacten en kennis. Het nieuwe bestuur stelt zich de volgende doelen:

•       De organisatie van activiteiten (na de coronaperiode) weer opstarten.
•       Leden informeren over technische en maatschappelijke ontwikkelingen in onderwijs en bedrijfsleven.
•       Het organiseren van interessante bedrijfsbezoeken, lezingen en congressen.
•       Het faciliteren van netwerken voor de leden.
•       Contacten tussen bedrijven, onderwijs en KIVI onderhouden.
•       Continuïteit van het bestuur en de vereniging waarborgen.
•       Nieuwe manieren zoeken om jonge ingenieurs te betrekken bij de vereniging.

Dirk van Oerle heeft laten weten dat zijn positie ook door iemand anders ingevuld mag worden. Daarnaast kan het bestuur prima nog wat nieuw bloed gebruiken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arnold Boer (voorzitter, 06-24499722).

Het bestuur:
Arnold Boer (voorzitter)
Gerrit van Bruggen
Dirk van Oerle (penningmeester)