Stichting Wetenschappelijk Radio-fonds

Vrijwel ieder jaar, met uitzondering van de oorlogsjaren, reikt de Stichting Wetenschappelijk Radio-fonds Veder een prijs uit aan één of meer wetenschappers, tot de Nederlandse nationaliteit behorende, die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van radio- of aanverwante wetenschappen of technieken.

Deze prijs wordt de Vederprijs genoemd.

De website Vederfonds biedt uitgebreide informatie over de Stichting Wetenschappelijk Radio-fonds Veder, welke op 4 augustus 1927 is opgericht en over het selectieproces van de prijswinnaar.

De uitreiking van de Vederprijs in een thema-avond staat open voor leden van de afdeling KIVI-Telecommunicatie. Op deze thema avond zal de prijswinnaar een presentatie houden en in een tweede presentatie wordt de maatschappelijke en technische relevantie van het onderwerp van de prijswinnaar belicht. De prijsuitreiking vindt gebruikelijk in de maand mei of juni plaats.

Uitreiking Vederprijs 2022 op 04-04-2023

De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden op de Brainport Industries Campus (BIC), BIC 1, 5657 BX
Eindhoven en is voor het onderzoek “Millimeter-wave Channel Sounding” uitgereikt aan Robbert Schulpen.

De presentatie Veder 2022 geeft een goede indruk van het onderzoek.