Stichting Wetenschappelijk Radio-fonds

Vrijwel ieder jaar, met uitzondering van de oorlogsjaren, reikt de Stichting Wetenschappelijk Radio-fonds Veder een prijs uit aan één of meer wetenschappers, tot de Nederlandse nationaliteit behorende, die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van radio- of aanverwante wetenschappen of technieken.

Deze prijs wordt de Vederprijs genoemd.

De website Vederfonds biedt uitgebreide informatie over de Stichting Wetenschappelijk Radio-fonds Veder, welke op 4 augustus 1927 is opgericht en over het selectieproces van de prijswinnaar.

De afdeling Telecommunicatie van het KIVI verzorgt de uitreiking van de Vederprijs in een thema avond waarin de prijswinnaar een presentatie houdt en in een tweede presentatie de maatschappelijke en technische relevantie van onderwerp van de prijswinnaar wordt belicht. De prijsuitreiking vindt gebruikelijk in de maand mei plaats.