Algemene afbeelding tbv afdelingen

De afdeling verzamelt professionals, die werkzaam zijn of waren als verkeerskundige op het gebied van verkeer, vervoer en ruimtelijke ontwikkeling bij kennisinstellingen, consultants, vervoerbedrijven, overheden en in de industrie. Het doel is kennis en kunde uit te wisselen over (nieuwe) methoden voor de analyse en prognose van mobiliteit, het ontwerp van wegen, vaarwegen en spoorwegen en verkeersmanagement

Meer over de afdeling

Activiteiten

Geen afdelingsactiviteiten aanwezig.