YKE Geschiedenis

In 2013 kwam er een groepje jonge ingenieurs bijelkaar die opnieuw de draad oppakten van de afdeling Young KIVI.

Sinds die tijd zijn er steeds nieuwe bestuurders bijgekomen en is er een stukje geschiedenis ontstaan. Een aantal high lights die het YKE bestuur heeft bereikt en beleefd deze periode:

  • 2nd friday en KIVI Innovation Drinks: een kennis en sociaal georienteerde evenementen reeks, Een lezing/workshop in combinatie met een borrel in Eindhoven, Delft en in Twente.
  • Young KIVI Talent program: een softskill workshop programma.
  • Verhoging leeftijdsdefinitie: van 30 naar 35 jaar. Alle KIVI leden in deze leeftijdscategorie zijn automatisch lid van YKE.
  • OPD tool: een investering van het afdelingsvermogen in de door KIVI ontwikkelde Online Professional Development tool. Met deze tool kunnen studenten en young engineers hun carriere vormgeven. Tevens sluit het aan op het Chartered Engineer programma van KIVI.
  • Status actief lid: deze wordt geintroduceerd om jonge leden op een laagdrempelige manier te betrekken en het bestuur zelf compact en daadkrachtiger te maken.
  • Invoering officiele ALV: om de jonge bestuurders officieel te benoemen volgens KIVI statuten.
  • Opstellen opiniestuk: een stuk samen opgesteld met het hoofdbestuur over de toekomst van YKE.
  • EYE Eindhoven Mei 2019: een conferentie voor 110 deelnemers uit heel europa georganiseerd door bestuur en de actieve leden.
  • Opstellen draaiboek: een uitgebreid document waarin bestuursprocessen en beleid opgeschreven en onderhouden worden.
  • Visie, Missie en Strategie: de lange en korte termijn doelen van Young KIVI op 1 A4.

Voor 2013 waren jongeren ook actief binnen KIVI, onder de naam Young KIVI. Deze afdeling is namelijk ontstaan direct na de fusie van KIVI en NIRIA naar KIVI NIRIA in 2004 waarmee de groepen ingeneurs van academisch (ir.) en beroepsmatig onderwijs (ing.) samengevoegd zijn. In 2014 wordt de naam KIVI NIRIA gewijzigd naar KIVI.

Voor de fusie in 2004. Binnen het KIVI van voor 2004 bestond de regionaal georienteerde AJL afdeling, Actieve Jonge Leden. Deze bestond voor de vier regios gebaseerd op de windstreken Noord, Oost, Zuid en West. In 2004 was Noord het meest actief. Bij NIRIA bestond de groep Young NIRIA, en was er een splitsing tussen de studentleden en de professionele leden. Het beste van beide verenigingen op jongeren vlak is rond de fusie gecombineerd. Na de fusie is de jongeren structuur zo opgezet dat jonge ingenieurs (YKE) en studenten (KS) hun eigen vertegenwoordiging middels een bestuur hebben. Hier bij is voor de studenten de focus gelegd op een bestuur voor elk van de 3 technische universiteiten, KIVI students Twente (KST), Eindhoven (KSE) en Delft (KSD). Voor de jonge ingeneurs is een landelijk bestuur ingesteld (YKE). Omdat de regio Noord een bestaande grote groep was is deze als aparte groep gedefinieerd Young KIVI Noord (YKN).

Tussen 2004 en 2013: Op dit moment is er weinig bekend over de periode tussen 2004 en 2013. De groep Young KIVI Noord heeft in deze periode geen opvolging gekregen.