Prins Friso Ingenieursprijs

Een wereld zonder ingenieurs kunnen we ons op geen enkele wijze voorstellen. Zelfs in de oudste geschiedenis waren het uitvindingen van ingenieurs welke ten grondslag lagen aan innovaties. De ingenieur verbindt van oudsher zijn wetensschappelijke kennis met de praktische uitdagingen welke onze samenleving vraagt. Op steeds meer toepassingsgebieden is de ingenieur een essentiële factor. Voorbeelden zijn er vele.

Zo is de ingenieur in de gezondheidszorg met zijn scanners, bestralingssystemen, maar ook protheses, zelfs in moderne 3-D printers vervaardigd, van enorme waarde. De impact van de ingenieurs in de ruimtevaartsector zijn zichtbaar in de luchtvaart, maar ook in de ontwikkelingen van het klimaat, de voorspellende waarde van naderend natuuronheil, maar ook voor de irrigatie van droge gebieden en de bewaking van de kwaliteit van de dijken. Onze communicatie, welke geen grenzen kent, zou zonder satellietverkeer niet mogelijk zijn. Toch heeft het beroep van ingenieur in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, België en Frankrijk, niet de waardering welke het vak verdient. KIVI beijvert zich daarom om de titel van Ingenieur te bewaren (in plaats van enkel Master of Science), en zoekt ieder jaar voor haar ‘Ingenieur van het Jaar′ naar Ingenieurs welke zich juist met hun kennis op een maatschappelijk probleem storten.

 

Universitair hoofddocent vloeistofdynamica wint zevende Prins Friso Ingenieursprijs

Dr. ir. David Fernandez Rivas (39) universitair hoofddocent vloeistofdynamica, aan de Universiteit Twente is vandaag gekozen tot Ingenieur van het Jaar. Hij leidt daarnaast de bedrijven BuBclean, voor ultrasoon reinigen, en InkBeams, voor naaldvrije injecties. In het digitale bijzijn van Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix en Prinses Mabel reikte het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) vandaag de prijs uit. Jaarlijks wordt deze toegekend aan de ingenieur die zich onderscheidt in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap.

Fernandez Rivas werkt met zijn team vanuit de Universiteit Twente aan een methode om medicijnen te injecteren zonder dat daarvoor nog een naald nodig is. Daarbij is het de kunst om druppeltjes zó te versnellen dat die dwars door de opperhuid heen gaan. ‘Ik werk het liefst aan biomedische toepassingen, omdat je daarmee de levens van mensen blijvend kunt verbeteren. Technieken komen en gaan, maar geneeskunde zal altijd blijven.’ Dat is afgelopen jaar wel gebleken. Mede door corona is de samenleving gepolariseerd geraakt en is het vertrouwen in veel instellingen verminderd, stelt Fernandez Rivas. ‘Om de risico’s van deze neerwaartse spiraal weg te nemen, zie ik het als mijn taak het belang van techniek en onderwijs te promoten als onze beste kans op een betere toekomst.’

Ingenieur van het Jaar én Publieksprijswinnaar

De Prins Friso Ingenieursprijs voor Fernandez Rivas kwam digitaal uit handen van KIVI-president Joanne Meyboom. Fernadez Rivas bleek ook de favoriet van het publiek, waarmee hij eveneens de publieksprijs in de wacht sleepte. Meyboom gaf aan dat de vakjury was getroffen door zijn bezieling. Hij inspireert enorm en heeft bijzonder veel expertise op specifieke onderwerpen, maar kijkt ook naar de breedte. Hij stelt zichzelf en zijn kennis uitdrukkelijk openlijk beschikbaar en zet zijn ondernemerschap in om zijn kennis actief door te geven. Maar vooral wil hij een onafhankelijke wetenschapper zijn, die gemotiveerde professionals leidt naar uitdagend onderzoek op het snijvlak van fysica en biomedische wetenschap.

Runner-up

Dr. ir.Abeje Mersha, lector onbemande roboticasystemen aan de Hogeschool Saxion in Enschede, ontwikkelde met zijn team een drone die 24 uur per dag, zeven dagen per week direct kan uitrukken, als er een melding binnenkomt. Volledig autonoom kan die vervolgens vaststellen of het al dan niet om loos alarm gaat en welke hulpdienst moet uitrukken.

Derde finalist

Ir. Rob Dijckersenior projectleider & adviseur Circular Solutions, Witteveen+Bos, ontwikkelde +CircularDesign, een ontwerptool die de mate van circulariteit in beeld brengt. De gebruiker ziet op een dashboard direct waar alle materialen vandaan komen, maar ook waar de materialen heen kunnen als het ontwerp aan vervanging toe is.

Vorig jaar ging de onderscheiding naar waterbouwer Bas Reedijk, voor zijn werk aan onder meer de Afsluitdijk. Een jaar eerder won Maja Rudinac, bedenker en ontwikkelaar van zorgrobot Lea.

 


Finalisten 2021

De strijd om de Prins Friso Ingenieursprijs gaat dit jaar tussen een robotica-onderzoeker, een expert op het gebied van circulaire economie en een docent vloeistofdynamica.

dr. ir. Abeje Mersha is als lector onbemande roboticasystemen verbonden aan de hogeschool Saxion in Enschede. Mersha leidt een grote onderzoeksgroep die werkt aan de ontwikkeling van een zelfvliegende, levensreddende robot die dag en nacht kan worden ingezet bij crisissituaties. 

 

ir. Rob Dijcker is senior projectleider & adviseur Circular Solutions bij ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos. Dijcker is onder meer betrokken bij de nieuwe ontwerpmethodiek +Circular Design, een project dat afgelopen maand heeft meegedongen naar De Vernufteling, de belangrijkste onderscheiding voor ingenieursprojecten.

 

dr. ir. David Fernandez Rivas is hoofddocent vloeistofdynamica aan de Universiteit Twente. Hij werkt met zijn team aan een methode om medicijnen te injecteren zonder dat daarvoor nog een naald nodig is. Daarbij is het de kunst om druppeltjes zó te versnellen dat die dwars door de opperhuid heen gaan.