Prins Friso Ingenieursprijs

De Prins Friso Ingenieursprijs wordt jaarlijks door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) toegekend aan een ingenieur die zich onderscheidt in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap. De prijs draagt de naam van wijlen Prins Friso, broer van Koning Willem-Alexander. Prins Friso was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en een zeer gewaardeerd lid van KIVI. 

Met de prijs, die in 2024 voor de tiende keer is uitgereikt, zet KIVI de ingenieurs van de toekomst én het ingenieursvak in de schijnwerpers. De winnaar mag zich een jaar lang Ingenieur van het Jaar noemen.

Pavlina Nanou wint tiende Prins Friso Ingenieursprijs

Dr. ir. Pavlina Nanou is door de vakjury verkozen tot winnaar van de Prins Friso Ingenieursprijs 2024. Prinses Mabel reikte in het bijzijn van Prinses Beatrix samen met KIVI-president Jacolien Eijer-De Jong de prijs aan haar uit tijdens een feestelijke bijeenkomst op 13 maart op De Haagse Hogeschool.
 
De jury prijst de Twentse chemisch technoloog Pavlina Nanou voor haar “out of the box”-benadering. Maandenlang roeren in koeienmest op zoek naar biogas gaf haar inspiratie om verder te kijken dan fossiele brandstoffen. Vanuit een pilot bij TNO werd ze medeoprichter en COO bij TORWASH, een startup gericht op het circulair maken van diverse lastige afvalstromen, als bijdrage aan een betere wereld. Hier houdt Pavlina zich vooral bezig met een technologie om slib van rioolwaterzuivering om te zetten in biobrandstof, biogas en kunstmest.

Pavlina beperkt zich in haar werk niet tot het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve technologieën. Zij investeert ook fors in haar relaties en de samenwerking met de stakeholders om deze technologieën goed te kunnen benutten en zo significante stappen te zetten richting een duurzame toekomst. Omdat zij in haar loopbaan rolmodellen miste, wil Pavlina graag als ingenieur zichtbaar zijn om andere vrouwen te inspireren voor de techniek. Ze doet dit door actief te zijn via expertisebureau vrouwen en techniek VHTO en gastlessen te geven op lagere en middelbare scholen. De jury ziet in Pavlina een geweldige ambassadeur voor de techniek.

Uitreiking Prins Friso Ingenieursprijs 2024 - v.l.n.r. Jacolien Eijer - de Jong, Prinses Mabel, Pavlina Nanou, Prinses Beatrix en Miguel Delcour.

De Publieksprijs ging naar prof. dr. ing. Kim Ragaert, hoogleraar Circular Plastics bij de Universiteit Maastricht. Kim doet al jaren onderzoek naar circulaire kunststoffen. Haar onderzoeksgroep is gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. 

De derde finalist was dr. ir. Christoff Heunis, CEO van Flux Robotics. Christoff ontwikkelde als promovendus aan de Universiteit Twente een hulprobot voor minimaal invasieve vaatchirurgie met behulp van magneten, die hij met de startup Flux Robotics heeft doorontwikkeld.

Bekijk de eerdere winnaars van de Prins Friso Ingenieursprijs en titel Ingenieur van het Jaar via deze pagina.

KIVI Engineering Student Team Award

De winnaar van de KIVI Engineering Student Team Award 2024 is team Solid van de Technische Universiteit Eindhoven, dat werkt aan een innovatieve oplossing voor de opslag en transport van waterstof waarbij ijzer als ‘waterstofbatterij’ fungeert. De KIVI Engineering Student Team Award wordt uitgereikt aan een technisch studententeam dat zich onderscheidt in de vier competenties teamgeest, innovatiekracht, maatschappelijke impact en expertise. Lees meer over de prijs en eerdere winnaars op deze pagina.