Prins Friso Ingenieursprijs 2020

Tijdens de Dag van de Ingenieur zijn wij op woensdag 4 maart welkom in de Oude Bibliotheek Academy in Delft. Vanaf nu tot en met 16 december is het weer mogelijk jouw favoriete ingenieur te nomineren voor de Prins Friso Ingenieursprijs 2020. Ken jij een bijzondere ingenieur die de Prins Friso Ingenieursprijs 2020 verdient, nomineer dan via deze link.

Achtergrond informatie
Een wereld zonder ingenieurs kunnen we ons op geen enkele wijze voorstellen. Zelfs in de oudste geschiedenis waren het uitvindingen van ingenieurs welke ten grondslag lagen aan innovaties. De ingenieur verbindt van oudsher zijn wetensschappelijke kennis met de praktische uitdagingen welke onze samenleving vraagt. Op steeds meer toepassingsgebieden is de ingenieur een essentiële factor. Voorbeelden zijn er vele.Zo is de ingenieur in de gezondheidszorg met zijn scanners, bestralingssystemen, maar ook protheses, zelfs in moderne 3-D printers vervaardigd, van enorme waarde. De impact van de ingenieurs in de ruimtevaartsector zijn zichtbaar in de luchtvaart, maar ook in de ontwikkelingen van het klimaat, de voorspellende waarde van naderend natuuronheil, maar ook voor de irrigatie van droge gebieden en de bewaking van de kwaliteit van de dijken. Onze communicatie, welke geen grenzen kent, zou zonder satellietverkeer niet mogelijk zijn. Toch heeft het beroep van ingenieur in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, België en Frankrijk, niet de waardering welke het vak verdient. KIVI beijvert zich daarom om de titel van Ingenieur te bewaren (in plaats van enkel Master of Science), en zoekt ieder jaar voor haar ‘Ingenieur van het Jaar′ naar Ingenieurs welke zich juist met hun kennis op een maatschappelijk probleem storten.

 

Winnares 2019

Robotica-ingenieur Maja Rudinac-Voorneveld wint vijfde Prins Friso Ingenieursprijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. ing. Maja Rudinac-Voorneveld (37) Founder en CEO bij Robot Care systems en Robot Robots is vandaag verkozen tot Ingenieur van het Jaar 2019.

Zij ontving de vijfde Prins Friso Ingenieursprijs bij ASML te Veldhoven, in het bijzijn van Prinses Beatrix en Prinses Mabel. Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) kent de prijs jaarlijks toe aan de ingenieur die zich onderscheidt in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap. 

Ouderen of bijvoorbeeld Parkinson patiënten die de kracht missen om zelf goed te kunnen te lopen dreigen eerder in een isolement te raken. Daar wilde de robotica deskundige iets voor vinden. Samen met haar team ontwikkelde zij Lea (Lean Empowering Assistent), een robot in de vorm van een rollator. De robot gebruikt sensoren en camera’s om het lopen te stabiliseren en te vergemakkelijken, data te meten en obstakels te vermijden. In zorginstellingen kan Lea een stukje van de taken van het schaarse personeel overnemen. Over het design is erg lang nagedacht, het moest voor de gebruiker toegankelijk ogen en herkenning opwekken. Lea helpt haar gebruikers hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid terug te krijgen.

Rudinac-Voorneveld ontwikkelde naast de zorgrobot onder meer ook een autonoom rijdende bus voor bijvoorbeeld shuttlevervoer op luchthaven Schiphol en service robots voor in pakhuizen of in grote publieke ruimtes. “Maja is een gedreven en uiterst gebalanceerde ingenieur, die de vele facetten van het ingenieurschap van concept tot ontwikkeling beheerst. Haar werk is actueel, maatschappelijk relevant en zeer innovatief. Ze gebruikt haar enorme kennis op het gebied van robotica om een verschil te maken.” licht juryvoorzitter Micaela dos Ramos toe. 

Publieksprijs
Ing. Eelco Osse (44) heeft de publieksprijs in de wacht gesleept. Als werktuigbouwkundig ingenieur overtuigde hij met diverse uitvindingen van innovatieve machines ten behoeve van een schoner milieu, circulaire economie en hernieuwbare bronnen. Daarbij opereert hij uitermate vraaggericht en is in staat om zijn kennis op zeer diverse vraagstukken in te zetten, van het innovatief recyclen van spuitbussen tot het ontwerpen van landbouwmachines. Osse is CEO van Machinefabriek Boessenkool en Osse Equipment Manufacturing Group.

Runner-up
Dr. ir. ing. Almer van der Stoel (47) is civiel ingenieur en ontwerpt en produceert producten en toepassingen voor ondergronds bouwen. Hij zet zich in van ontwerp en uitvoering tot het creëren van nieuwe innovatieve materialen op basis van het milieuvriendelijke bamboe. Van der Stoel is medeoprichter en directeur bij CRUX Engineering, High Five Solutions en de start-up Bambooder Biobased Fiber. Van der Stoel treedt internationaal op als geotechnisch expert en geeft deeltijd les aan de masteropleiding structural engineering van de Hogeschool van Amsterdam.


 

Maja Rudinac-Voorneveld

Maja Rudinac-Voorneveld

Dr. ing. Maja Rudinac-Voorneveld (37) promoveerde bij het Biorobotics Lab van de TU Delft. Ze leidde de groep Interactieve Robotica bij het Delftse Robotics Institute en lanceerde de start-ups Robot Robots Company en Robot Care Systems. Rudinac won verschillende innovatieprijzen en is de drijvende kracht achter de servicerobot Lea. Lea (Lean Empowering Assistent) helpt kwetsbare mensen hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid terug te winnen. De machine zit vol sensoren om lopen te vergemakkelijken en obstakels te vermijden.

Lees hier het interview met Maja Rudinac


 

Almer van der Stoel

Almer van der Stoel

Dr. ir. ing. Almer van der Stoel (47) is medeoprichter van CRUX Engineering, een toonaangevend adviesbureau in de geotechniek. Daarnaast is hij betrokken bij het bedrijf High Five Solutions en de start-up Bambooder Biobased Fiber. Van der Stoel treedt internationaal op als geotechnisch expert en geeft deeltijd les aan de masteropleiding structural engineering van de Hogeschool van Amsterdam. Van der Stoel is expert in het analyseren en doorrekenen van zulke situaties om nare verrassingen tijdens de bouw te voorkomen.

Lees hier het interview met Almer van der Stoel


 

Eelco Osse

Eelco Osse

Ing. Eelco Osse (44) nam in 2005 Machinefabriek Boessenkool over van zijn vader. In 2011 startte hij Osse Equipment Manufacturing Group, dat meer dan acht innovaties als start-ups naar de markt bracht. Osse won onder meer de Nederlandse Innovatieprijs 2018. Met zijn bedrijf, Osse Equipment Manufacturing Group, zet Osse voornamelijk in op innovatieve machines die passen bij een duurzame samenleving.

Lees hier het interview met Eelco Osse