Dag van de Ingenieur

Net als voorgaande jaren gaat KIVI weer op zoek naar die excellente ingenieur die naast uitstekende technische vaardigheden ook uitblinkt op een duidelijke visie, ondernemersgeest en innoverend vermogen.

Sinds 2015 wint deze ingenieur van het jaar de prestieuze Prins Friso Ingenieursprijs. Hiervoor komen ingenieurs in aanmerking die zich in hun werk onderscheiden in de vier volgende competenties:

•          Expertise: analytisch vermogen, conceptueel denken, technisch vernuft
•          Innoverend vermogen: een duidelijke visie en onderscheidend werk
•          Ondernemerschap: initiatief, ambitie en durf
•          Maatschappelijke impact: sociaal bewustzijn en betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s.

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Dag van de Ingenieur op maandag 18 maart 2019 bij ASML te Veldhoven.