Criteria Ingenieur van het Jaar

Voor de titel Ingenieur van het Jaar komen ingenieurs (ir. en ing.) in aanmerking die zich in hun werk onderscheiden door de vier volgende competenties:        

·Expertise:

 • Heeft specialistische kennis op het vakgebied, en kan eventueel ook verbindingen leggen met andere vakgebieden.
 • Scherpe analytische vaardigheden, kan complexe processen begrijpen en inzichtelijk maken, kan conceptueel denken en weet anderen hier deelgenoot van te maken.
 • Heeft op een bepaald technisch gebied bijgedragen aan de ontplooiing en/of ontwikkeling van de ingenieurswetenschappen.

·Innoverend vermogen:

 • Duidelijke visie op het onderwerp, kan een gewenst beeld van de toekomst ontwikkelen en dat vervolgens in de praktijk brengen.
 • Onderscheidend werk: opvallend en onderscheidend, het eigen vakgebied overstijgend.
 • Werkzaam met nieuwe technieken en technologie, of een bestaand concept wordt op een zeer verfrissende manier toegepast zodat het aantoonbaar meer nut bewijst; toont originaliteit en creativiteit.

·Ondernemerschap:

 • Initiatief: signaleert kansen en problemen, doet voorstellen en draagt oplossingen aan of onderneemt zelf actie.
 • Ambitie: gedreven persoon, stelt zichzelf duidelijke en vernieuwende doelen en is resultaatgericht in het behalen van deze doelen.
 • Durft risico’s te nemen en is in staat gebleken een product/dienst/bedrijf uit te bouwen en tot bloei te brengen.

·Maatschappelijke impact:

 • Brede visie, strategisch inzicht, ruime (internationaal) gerichte maatschappelijke en economische kennis.
 • Draagt bij aan een duurzame oplossing van een (maatschappelijk) probleem.
 • Het belang van alle betrokken partijen wordt in ogenschouw genomen en zichtbaar gemaakt. Er is sprake van een zekere impact.