Criteria Ingenieur van het Jaar

Voor de titel Ingenieur van het Jaar komen ingenieurs (ir. en ing.) in aanmerking die zich in hun werk onderscheiden door de vier volgende competenties:         

 • Expertise:

  • Heeft specialistische kennis op het vakgebied, en kan eventueel ook verbindingen leggen met andere vakgebieden.
  • Scherpe analytische vaardigheden, kan complexe processen begrijpen en inzichtelijk maken, kan conceptueel denken en weet anderen hier deelgenoot van te maken.
  • Heeft op een bepaald technisch gebied bijgedragen aan de ontplooiing en/of ontwikkeling van de ingenieurswetenschappen.
 • Innoverend vermogen:

  • Duidelijke visie op het onderwerp, kan een gewenst beeld van de toekomst ontwikkelen en dat vervolgens in de praktijk brengen.
  • Onderscheidend werk: opvallend en onderscheidend, het eigen vakgebied overstijgend.
  • Werkzaam met nieuwe technieken en technologie, of een bestaand concept wordt op een zeer verfrissende manier toegepast zodat het aantoonbaar meer nut bewijst; toont originaliteit en creativiteit.
 • Ondernemerschap:

  • Initiatief: signaleert kansen en problemen, doet voorstellen en draagt oplossingen aan of onderneemt zelf actie.
  • Ambitie: gedreven persoon, stelt zichzelf duidelijke en vernieuwende doelen en is resultaatgericht in het behalen van deze doelen.
  • Durft risico’s te nemen en is in staat gebleken een product/dienst/bedrijf uit te bouwen en tot bloei te brengen.
 • Maatschappelijke impact:

  • Brede visie, strategisch inzicht, ruime (internationaal) gerichte maatschappelijke en economische kennis.
  • Draagt bij aan een duurzame oplossing van een (maatschappelijk) probleem.
  • Het belang van alle betrokken partijen wordt in ogenschouw genomen en zichtbaar gemaakt. Er is sprake van een zekere impact.