CCTO

De Nederlandse Certificatie Commissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper CCTO certificeert twee-jarige postacademische opleidingen die na behalen van het diploma recht geven op het voeren van de graad Engineering Doctorate (EngD). Certificatie van opleidingen gebeurt periodiek, op basis van de bevindingen van door de CCTO ingestelde beoordelingscommissies.


De CCTO is als volgt samengesteld:

a. Van elk van de Technische Universiteiten twee hoogleraren
b. Twee leden van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
c. Eén vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie VNO-NCW

Naast twee leden in de CCTO voorziet het KIVI de CCTO en de beoordelingscommissies van een uitvoerend secretaris. Tevens wordt bij KIVI het  register van technologisch ontwerpers bijgehouden.

Samenstelling CCTO (01-01-2023)

  • ir. J.A. Amesz, lid namens KIVI
  • ir. A. Bijma, lid namens KIVI
  • drs. P.N. Bos, lid namens VNO-NCW, secretaris
  • prof.dr.ir. G. Brem, lid namens UT
  • prof.dr. E.R. van den Heuvel, lid namens TU/e
  • prof.dr. P. Herder, lid namens TUD                                 
  • prof.dr.ir. L.C. Rietveld, lid namens TUD
  • prof.dr.ir. T.A.M. Salet, lid namens TU/e
  • prof.dr. A.A. Stoorvogel, lid namens UT, voorzitter
  • ir. L. Bliek, uitvoerend secretaris (KIVI)

Opleidingen

Voor meer informatie over de opleidingen, bezoek de pagina van 4TU.SAI

Beoordelingscommissies

KIVI zet zich graag in voor het ingenieursonderwijs, zowel op HBO, WO als postacademisch niveau. Als beroepsvereniging van ingenieurs hebben wij bij uitstek het netwerk waar de juiste mensen te vinden zijn die het onderwijs voor ingenieurs kunnen beoordelen, vanuit het oogpunt van ingenieurs. Wil je in aanmerking komen voor deelname aan een beoordelingscommissie om ook mee te werken aan de kwaliteit van de opleidingen tot technologisch ontwerper? Stuur dan je CV met een korte motivatie naar ccto@kivi.nl.