CCTO

De Nederlandse Certificatie Commissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper CCTO certificeert twee-jarige postacademische opleidingen die na behalen van het diploma recht geven op het voeren van de titel PDEng: Professional Doctorate in Engineering. Certificatie van opleidingen gebeurt periodiek, op basis van de bevindingen van door de CCTO ingestelde beoordelingscommissies.


Ontwerpersopleidingen

De tweejarige postmaster opleidingen tot technologisch ontwerper van de 4TU School for Technological Design, bieden de mogelijkheid voor een snellere ontwikkeling van een succesvolle carrière in de industrie. Na het behalen van het diploma heeft de ontwerper recht op het voeren van de titel PDEng: Professional Doctorate in Engineering.

Naast het verbreden en verdiepen van de technologische kennis en het verwerven en gebruiken van de nieuwste ontwerpmethoden, worden professionele vaardigheden in hoog tempo ontwikkeld. Elk programma gaat in op een ander specialisme. Van Software Technology tot Healthcare Logistics, van Procestechnologie tot Automotive Systems Design. Het eerste jaar bestaat meestal uit vakken, het tweede jaar wordt besteed aan een intensieve ontwerpopdracht in de praktijk, onder supervisie van ervaren professionals.

Klik hier voor meer Ontwerpersopleidingen
unnamed.jpg

Taak van de CCTO

De Nederlandse Certificatie Commissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper (CCTO) certificeert twee-jarige postmaster opleidingen die na behalen van het diploma recht geven op het voeren van de titel PDEng: Professional Doctorate in Engineering.
Certificatie van opleidingen gebeurt periodiek, op basis van de bevindingen van door de CCTO ingestelde beoordelingscommissies. Deelnemers in die beoordelingscommissies zijn op het betreffende gebied deskundigen afkomstig uit het bedrijfsleven en de hoger onderwijs wereld. De CCTO houdt een register bij waarin alle afgestudeerden van gecertificeerde opleidingen staan geregistreerd.

Deelnemers aan de CCTO

Deze opleidingen worden op kwaliteit beoordeeld en gecertificeerd door de CCTO – de Nederlandse Certificatie Commissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper.

In de CCTO nemen vijf partijen deel: naast KIVI (namens de ingenieurs) nemen verder nog deel VNO-NCW/MKB Nederland (namens de werkgevers), TU Eindhoven, TU Delft en Universiteit Twente. KIVI benoemt twee leden in de CCTO, draagt kandidaten aan voor de beoordelingscommissies die de kwaliteit van de individuele opleidingen periodiek beoordelen en voert tevens het secretariaat van de CCTO. Wij dragen zo bij aan de kwaliteit van deze opleidingen tot technologisch ontwerper.

Beoordelingen opleidingen tot technologisch ontwerper

Indien een opleiding in aanmerking komt voor beoordeling (ongeveer 9 maanden voordat de lopende certificatie verloopt), start de CCTO een beoordelingsprocedure voor deze opleiding op. Namens de CCTO wordt een mentor aangewezen, dit is een van de leden van de CCTO (niet van dezelfde TU als de te beoordelen opleiding). De mentor stelt een evenwichtige beoordelingscommissie samen, mede op advies van de opleiding, KIVI en VNO-NCW/MKB-Nederland, die gevraagd worden namen te noemen. De opleiding stuurt inforamtie over de opleiding op basis waarvan de beoordelingscommissie een eerste beeld kan vormen. Dit beeld wordt getoetst en verder vorm gegeven tijdens een bezoek aan de opleiding. De beoordelingscommissie legt haar bevindingen vast in een rapport evenals een advies aan de CCTO over de certificatie van de opleiding. In de eerstvolgende CCTO-vergadering neemt de CCTO een besluit over de certificatie op basis van het advies  van de beoordelingscommissie. Een beoordeling neemt in de regel ca. 9 maanden in beslag.  
In 2020 worden de volgende opleidingen beoordeeld (inclusief de aangekondigde beoordelingen):

  • Data Science (TUE/050)
  • Clinical Informatics (TUE/045)
  • Design of Technological Instrumentation (TUE/024)
workplace-1245776_1920.jpg

CCTO vergaderingen

De CCTO vergadert vier maal per jaar. In deze vergaderingen worden onder ander aanvragen voor certificatie, op te starten en lopende beoordelingen en de stand van zaken bij de opleidingen besproken. Uiteraard wordt ook kritisch bekeken naar de geldende criteria en reglementen. In principe wordt hier één vergadering per jaar aan besteed (meestal de 'septembervergadering').
Stukken of agendapunten aanleveren kan tot vier weken voor een vergadering bij het secretariaat.

In 2020 vergadert de CCTO op:

  • donderdag 20 februari
  • donderdag 11 juni
  • donderdag 3 september
  • donderdag 19 november

Diplomaregister

De CCTO houdt het register van technologisch ontwerpers bij: alle gediplomeerden van opleidingen tot technologisch ontwerper worden in het register ingeschreven. Als bewijs daarvan worden alle diploma's ondertekend door de secretaris van de CCTO. De universiteiten die de diploma's uitreiken zorgen dat de diploma's ruim voor de uitreiking kunnen worden ondertekend. 

Beoordelingscommissies

KIVI zet zich graag in voor het ingenieursonderwijs, zowel op HBO, WO als postacademisch niveau. Als beroepsvereniging van ingenieurs hebben wij bij uitstek het netwerk waar de juiste mensen te vinden zijn die het onderwijs voor ingenieurs kunnen beoordelen, vanuit het oogpunt van ingenieurs.  Wil je in aanmerking komen voor deelname aan een beoordelingscommissie om ook mee te werken aan de kwaliteit van de opleidingen tot technologisch ontwerper? Stuur dan je CV met een korte motivatie naar ccto@kivi.nl.

De titel PDEng

De titel PDEng is een Nederlandse titel die wordt uitgereikt aan gediplomeerde technologisch ontwerpers. Tot 2004 was dit de titel MTD (Master of Technological Design), maar met de invoering van het bachelor-mastersysteem werd de titel verwarrend, het gaat hier immers om een opleiding ná de reguliere masteropleiding. Technologisch Ontwerpers die hun diploma hebben behaald vóór 2004 mogen de titel MTD blijven gebruiken of de PDEng titel gaan gebruiken. Indien nodig, kunnen de universiteiten een verklaring afgeven waarin staat dat een MTD ook de titel PDEng mag gebruiken.

Openbare documenten

Hieronder staan enkele documenten van de CCTO die openbaar zijn. De meeste documenten waar de CCTO mee werkt zijn niet openbaar en worden slechts gedeeld met de betreffende opleidingen en universiteiten.

Reglementen CCTO (vastgesteld op 23-4-2014) Jaarverslag CCTO 2014 Jaarverslag CCTO 2015 Jaarverslag CCTO 2016 Jaarverslag CCTO 2017 Jaarverslag CCTO 2018 Jaarverslag CCTO 2019

Leden CCTO

ir. J. (Jack) Amesz (KIVI)
ir. A. (Arianne) Bijma (KIVI)
drs. P.N. Bos (VNO-NCW / MKB-Nederland, secretaris)
prof.dr.ir. G. (Gerrit) Brem (UTwente)
prof. dr.ir. E.J.M.(Emiel) Hensen (TU/e)
prof.dr.ir. P.M.  (Paulien) Herder (TUD)
prof.dr.ir. L.C. (Luuk) Rietveld (TUD)
prof.dr.ir. A.B. (Bart) Smolders (TU/e)
prof.dr. A.A. (Anton) Stoorvogel (UTwente, voorzitter)

 

Secretariaat

mevr. ir. L. (Loes) Bliek
e-mail: CCTO@kivi.nl
Tel.: (070) 3919 813
Prinsessegracht 23
2514 AP Den Haag