Wet, Wetenschap en Werkelijkheid

Digitaal congres

Het KIVI-jaarcongres 2020 vindt plaats van 25 november t/m 2 december 2020. Vanuit bedrijven en kennisinstellingen zullen vele sprekers aan het congres een bijdrage leveren.

Het programma van het KIVI-jaarcongres zal dit jaar over een week worden verspreid. Op woensdag 25 november om 9.30 uur zal het jaarcongres worden geopend door KIVI-president Joanne Meyboom, gevolgd door een keynote speech van Fries Heinis, directeur Bouwend Nederland. Daarna zullen Joanne Meyboom en Fries Heinis samen met Jacomine Ravensbergen, Avans Hogeschool; Erik Oostwegel, Royal HaskoningDHV; Tim van der Hagen, TU Delft en Ferdi Licher, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in een panel in gesprek gaan over het thema.

Vanaf woensdagmiddag 25 november t/m woensdagmiddag 2 december zullen er in de middag diverse sessies plaatsvinden. Alle sessies zullen online plaatsvinden.