Wet, Wetenschap en Werkelijkheid

Digitaal congres

Het KIVI-Jaarcongres 2020 vond afgelopen 25 november t/m 2 december 2020 plaats. Vanuit bedrijven en kennisinstellingen waren vele sprekers die aan het congres een bijdrage hebben geleverd.

Het programma van het KIVI-Jaarcongres werd dit jaar over een week verspreidt. Op woensdag 25 november om 9.30 uur werd het jaarcongres geopend door KIVI-president Joanne Meyboom, gevolgd door een keynote speech van Fries Heinis, directeur Bouwend Nederland. Daarna namen Joanne Meyboom en Fries Heinis samen met Jacomine Ravensbergen, Avans Hogeschool; Erik Oostwegel, Royal HaskoningDHV; Tim van der Hagen, TU Delft en Ferdi Licher, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties deel in een panelgesprek over het thema.
Na deze plenaire opening waren er tot en met woensdagmiddag 2 december in de middag diverse online sessies bij te wonen.