KIVI Jaarcongres 2024

Engineering The Future

KIVI Jaarcongres 2024 - Programma

13 maart 2024
9:15 - 09:30 uur
Inleiding / warming up met dagvoorzitter Arnold Groot
Inleiding / warming up

Arnold Groot

Dagvoorzitter Arnold Groot warmt de aanwezigen alvast op en zal de bezoekers verder door het programma met lezingen, keynotes en discussies leiden. Arnold is econoom en ingenieur en al jaren verbonden aan KIVI, o.a. als bestuurslid voor de Regio Gelderland. Ook spreekt hij regelmatig op KIVI-events. 

9:30 - 09:45 uur
Opening door KIVI-president Jacolien Eijer - de Jong en Hans Nederlof van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool.
Opening

Jacolien Eijer - de Jong en Hans Nederlof

09:45 - 10:30 uur
Keynote 1: Lotte Krabbenborg, Psychologie / sociologie: Hoe de massa omgaat met verandering
Psychologie / sociologie: Hoe de massa omgaat met verandering

Lotte Krabbenborg

Lotte Krabbenborg, Associate Professor Public Participation in Science and Technology aan de Radboud Universiteit, bespreekt een onderwerp waar zowel ingenieurs die reageren op vragen vanuit de maatschappij als ingenieurs die zelf het initiatief nemen mee te maken krijgen: weerstand vanuit de maatschappij op (technische) vernieuwingen. Wat kan je verwachten en hoe gaan wij daarmee om?

10:30 - 11:00 uur
Koffiepauze op netwerkplein
11:00 - 12:00 uur
Sessieronde 1 met lezingen, workshops en discussies
A. Energietransitie sessie 1

René Peters (links) en Lennert Goemans

 

Lezingen: 

 • De impact van de energietransitie op de Noordzee voor de energiemix in 2050: door René Peters, Business Director Gas Technology bij TNO. 

  De Noordzee is een belangrijke bron van energie voor Nederland. Al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw wordt er olie en gas gewonnen uit offshorevelden. Nederland kon hierdoor uitgroeien tot een belangrijke Europese gasexporteur. Ondertussen is de energietransitie volop gaande op de Noordzee, met offshorewind als leidende energiebron. De energie uit de Noordzee gaat daarmee van moleculen naar electronen. Kan Nederland weer zelfvoorzienend worden met duurzame energie uit zee? Gaat waterstof nog een rol spelen en hoe belangrijk wordt CCS voor Nederland?
   
 • Kernenergie als onderdeel van een robuust energiesysteem: door Lennert Goemans, teamleider Ruimte en Omgeving in de Programmadirectie Kernenergie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het team Ruimte en Omgeving is verantwoordelijk voor de ruimtelijke onderzoeken voor de nieuwbouw en bedrijfsduurverlenging en voor de contacten en het proces met de regio.
B. Embracing AI in Engineering: Responsibilities, Collaborations, and Impact

Riccardo Taormina (links), Anahita Jamshidnejad en Jazmin Zatarain Salazar

Join us for a session presented by three TU Delft lab directors, exploring the multifaceted relationship between AI and engineering. Discover how we can navigate the complexities of AI with responsibility and leverage its potential across various fields.

Featured Speakers:

Riccardo Taormina, PhD, co-director of AIdroLab, Assistant Professor, Department of Water Management, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology (TU Delft): Delving into AI's role in sustainable water management.

Anahita Jamshidnejad, co-director of AI*MAN lab, Assistant Professor, Faculty of Aerospace engineering, Delft University of Technology (TU Delft): Unveiling strategies for optimal and transparent decision-making within Human-AI collaboration.

Jazmin Zatarain Salazar, Director of HIPPO Lab, Assistant Professor of Policy Analysis, Faculty of Technology Policy and Management, Delft University of Technology (TU Delft): Investigating AI's capabilities for fair, efficient, and interpretable policy analysis. 

Session Highlights:

- Interdisciplinary Collaboration: Unravel the significance of cross-disciplinary partnerships in the application of AI.

- AI and Human Interaction: A deep dive into the dynamics between AI technologies and human counterparts.

- Workplace Transformation: Examine AI's transformative impact on our professional environments.

We encourage an open forum for questions and discussions on the practical uses of AI, inviting attendees to contribute their perspectives and inquiries.

Session Details:

 • Host: Robbert ten Hoor
 • Language: This session will be conducted in English.

We look forward to your participation in this engaging exploration of AI's role in engineering and beyond.

"AI offers unparalleled support in tackling global crises, from equitable resource allocation to devising fair climate mitigation policies. To harness its full potential to navigate trade-offs between diverse societal goals and values, we need to act responsibly. This demands putting transparency at the heart of AI-driven decision-making." – Jazmin Zatarain Salazar

C. Met data en onderzoek werken aan een betere toekomst: CBS en PBL

Kiki Kersten, Patrick Bogaart, Peter Nooteboom en Kersten Nabielek

In deze interactieve sessie nemen Kiki Kersten, Patrick Bogaart en Peter Nooteboom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Kersten Nabielek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) jou mee naar de wereld van data en toekomstonderzoek in tijden van grote transities.

In de presentatie van het CBS ligt de focus op de duurzaamheidstransities van de Europese Green Deal, met aandacht voor indicatoren rondom klimaat, natuurlijk kapitaal en de circulaire economie. Aansluitend geeft ruimtelijk ontwerper en onderzoeker stedelijke ontwikkeling Kersten Nabielek (PBL) een toelichting op het project Ruimtelijke Verkenning 2023 waarin vier mogelijke toekomstscenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050 uitgewerkt zijn. De scenario's zijn gebaseerd op maatschappijbeelden en dienen als hulpmiddel voor de ontwikkeling van toekomstbestendig ruimtelijk beleid. 

Gaby Wullink van KIVI leidt deze sessie.

D. Engineering + Softskills = Impact

David Fernandez Rivas, Pascale Le Blanc, Joanita Oud en Célina van den Bank

Welke softskills zijn er nodig om problemen op te lossen en wereld veranderende technologische vernieuwing toe te passen?

Om innovatie door te voeren, visies concreet te maken en oplossingen voor problemen te bieden is technisch vernuft alleen niet voldoende. Tijdens deze paneldiscussie gaan David Fernandez Rivas, professor aan de Universiteit Twente, Pascale Le Blanc, professor aan de Technische Universiteit Eindhoven en Joanita Oud, Global Head of People and Culture bij Brunel onder leiding van Celina van den Bank, voorzitter Young KIVI Engineers in gesprek over de vaardigheden die hier nog meer bij komen kijken, zoals softskills.

E. De ingenieur van de toekomst

Hanno van Keulen, Beatrice Boots en Pim van Beeck

Hoe zorgen we dat meer jongeren voor technische opleidingen kiezen en hoe moeten die opleidingen er dan uitzien? Over deze vragen buigt een panel, bestaande uit Hanno van Keulen, opleidingsdirecteur TU Delft, Beatrice Boots, directeur Platform Talent voor Technologie en Pim van Beeck, bestuurslid van KIVI Students, zich samen met het publiek.

12:00 - 13:00 uur
Lunchpauze op Netwerkplein
13:00 - 13:30 uur
Keynote 2: David Abbink, Robotica: uitdagingen voor de toekomst
Keynote 2: David Abbink, Robotica: uitdagingen voor de toekomst

David Abbink

David Abbink, hoogleraar Human-Robot Interaction aan de TU Delft, gaat tijdens zijn keynote in op Human-Robot interaction en samenwerking. Robots nemen een steeds grotere rol in onze samenleving in. Dat de robotisering van de maatschappij (en de opkomst van AI) voor een groot deel bepaalt hoe de toekomst eruit zal zien, behoeft geen betoog. Maar hoe gaan wij hier als mensen mee om? En wat vraag dat van ons als ingenieurs? Wat moet ontwikkeld worden / wordt hiertoe ontwikkeld?  

13:45 - 14:35 uur
Sessieronde 2 met lezingen, workshops en discussies
A. Energietransitie sessie 2: klimaatverandering

 

Monique de Groot (links), Ruben Keizer en Ton Manders

Lezingen:

 • Klimaatadaptatie: door Monique de Groot, Strategisch Adviseur Klimaatadaptatie bij advies- en ingenieursbureau TAUW en Ruben Keizer, dataspecialist en adviseur klimaat bij TAUW.

  Monique de Groot en Ruben Keizer nemen je op interactieve wijze mee in het belang van klimaatadaptatie. Hoe kunnen we de impact van klimaatverandering grootschalig modelleren en hoe kunnen we bestaand stedelijk gebied en nieuwe stedelijke ontwikkelingen toetsen? In haar rol als Strategisch Adviseur Klimaatadaptatie bij TAUW adviseert Monique de Groot dagelijks gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries over het klimaatbestendig maken van hun grondgebied en beleid. Ook is zij betrokken bij verschillende onderzoeken rondom het thema hitte, zoals hitte in de woning, nachthitte en richtlijnen voor een hittebestendige stad. Ruben Keizer is als Dataspecialist en Adviseur Klimaat bij TAUW in staat om met verschillende modellen en tools de impact van hitte en neerslag voor het stedelijk en landelijk gebied inzichtelijk te maken. Voor verschillende gemeenten, provincies en projectontwikkelaars voert hij zogenaamde stresstesten uit, rekent hij maatregelen door en/of toetst hij nieuwbouwplannen op hun klimaatbestendigheid.
   
 • Waterstof: Ton Manders van Nobian gaat tijdens zijn presentatie in op waterstof, de uitdagingen hiervan als onderdeel van de energietransitie en het streven van Europa om klimaatneutraal te zijn in 2050.
B. Smart Maintenance – Wat is de rol van ingenieurskennis in een data-gedreven omgeving?

Tiedo Tinga (links) en Richard Loendersloot

Machines, systemen en constructies in de maak- en procesindustrie, energieopwekking, transport en defensie worden steeds complexer, maar ook steeds kritischer. Dit betekent dat de consequenties van een storing of defect vaak groot zijn, waardoor het snel oplossen of voorkomen van storingen steeds belangrijker wordt. Dit kunnen we bereiken door het toepassen van slim onderhoud, ofwel Smart Maintenance.

Tiedo Tinga, hoogleraar op dit onderwerp aan de Universiteit Twente en Nederlandse Defensie Academie (NLDA) en Richard Loendersloot, universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente, ontwikkelen in hun onderzoek nieuwe methoden voor Smart Maintenance. In deze sessie zullen ze een overzicht geven van de uitdagingen in dit vakgebied en de oplossingen die hiervoor zijn gevonden: 

Tiedo Tinga focust daarbij op Predictive Maintenance, waar de beschikbare (sensor)data en Artificial Intelligence (AI) worden gecombineerd met modellen van het systeem en het faalgedrag om een snelle diagnose te stellen of zelfs te voorspellen wanneer storingen gaan optreden. 

Richard Loendersloot richt zich op Structural Health Monitoring (SHM), dat veranderingen in de dynamische response van grote constructies gebruikt om vast te stellen of en waar er schade is.

Tenslotte zal aan de hand van een aantal stellingen met het publiek worden bediscussieerd wat de rol van ingenieurs zal zijn in een toekomst met een overvloed aan data en AI algoritmes.

C. Ingenieurschap in Empathie: het Vormgeven van de Toekomst van Gezondheid door Innovatieve Ruimtelijke Oplossingen

Masi Mohammadi

Terwijl het gezondheidszorgsysteem wereldwijd voor enorme uitdagingen staat, biedt de gebouwde omgeving verrassende oplossingen. Tijdens deze lezing zal prof. Masi Mohammadi laten zien hoe de Empathische Woonomgeving, met gebouwen en straten die zowel sociaal als slim zijn, niet alleen de manier waarop we wonen gaat veranderen, maar ook een transformatie teweegbrengt in de gezondheidszorg. Ontdek hoe Architecture in Health de gebouwde omgeving in een nieuw perspectief zet en in samenwerking met maatschappelijke organisaties concrete antwoorden biedt op complexe vraagstukken waarmee de toekomst van gezondheid en gezond wonen vormgegeven wordt, zelfs in situaties van eenzaamheid en zorgbehoefte.

D. Technologische vernieuwingen bij Defensie

Stephan Wildenberg, Olaf Binnenhei, Petra Wijnja en Jan Wind

Blik op de technologische vernieuwing bij de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht.

Sprekers:

 • Landmacht: Stephan Wildenberg
 • Marine: Olaf Binnenhei
 • Luchtmacht: Petra Wijnja

Sessie onder leiding van Jan Wind, voorzitter KIVI Defensie en Veiligheid.

E. ‘Saving the World Together’

Kerusha Lutchmiah (links), Hoessein Alkisaei en Willemien Bosch

Centraal in deze sessie staat de vraag: hoe kunnen we als ingenieurs met elkaar meer bewustzijn creëren om de wereld te redden, onder andere met de inzet van Social Media? Onder leiding van Kerusha Lutchmiah, winnaar publieksprijs bij de Prins Friso Ingenieursprijs 2023.

De sprekers zijn: Hoessein Alkisaei, voorzitter Nederland Maakt Impact en docent TU Delft en Willemien Bosch, directeur Koninklijke NLingenieurs. 

14:45 - 15:30 uur
Keynote 3: Sander Mertens, Engineering the Engineer
Engineering the Engineer

Sander Mertens

Sander Mertens, lector 'Energy in Transition' bij De Haagse Hogeschool, geeft zijn visie op de technologische toekomst met in het bijzonder aandacht voor de energietransitie, gevolgd door een discussie met Maarten van Beek en KIVI-president Jacolien Eijer - de Jong.

15:30 - 16:00 uur
Pauze / wisselmoment naar Prins Friso Ingenieursprijs met borrel / welkomstdrankje op Netwerkplein
16:00 - 21:00 uur
Uitreiking Prins Friso Ingenieursprijs 2024
Programma

16.00     Welkomstwoord door dagvoorzitter Dirk van Meer, CEO Team CORE.

16.05     Lezing door Sander Mertens, lector 'Energy in Transition' bij De Haagse Hogeschool. Sander gaat in op de case onderwijs, niet op carrière gericht maar voor rol in de wereld.

16.30     Lezing door Jacquelien Scherpen, hoogleraar en Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen en winnaar Prins Friso Ingenieursprijs 2023. Jacquelien gaat in op het vak van ingenieur voor jongeren en vrouwen, hoe bereiken we deze doelgroepen?

16.50     Toelichting rol vakjury door voorzitter Ahmed Elkadi.

17.00     Dinerbuffet

18.30     Start uitreiking

18.35     Openingsact

18.40     Introductie Prins Friso Ingenieursprijs.

18.50     Uitreiking KIVI Engineering Student Team Award 2024.

19.00     Presentatie drie finalisten Prins Friso Ingenieursprijs.

19.10     Uitreiking Prins Friso Ingenieursprijs.

19.25     Afronding door dagvoorzitter Dirk van Meer.

19.30     Borrel

21.00     Einde

Aanmelden KIVI Jaarcongres 2024

Aanmelden