Aanmelden lidmaatschap

Bij KIVI vind je alles om jezelf professioneel te ontwikkelen en mee te doen bij maatschappelijk relevante thema’s.


Ja, ik word lid

Aanmelden

Tarieven

Lidmaatschap

Jaarcontributie 2019*

Regulier lidmaatschap € 137,50
Lidmaatschap voor personen afgestudeerd in 2018 / 2019 € 69,00
PhD studenten en onderzoekers in opleiding (OIO) € 44,00
Student lidmaatschap (voltijd studie) € 44,00
Chartership lidmaatschap € 257,50
Senior lidmaatschap (geldig na het jaar waarin de AOW-leeftijd bereikt is) € 108,00
Lidmaatschap van derde of meer afdelingen, per afdeling € 2,50

* Indien een lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat en bovengenoemde korting wordt toegekend, dan wordt deze naar rato berekend.

* Een KIVI-lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien je je in de loop van het jaar aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend. Tot wederopzegging ontvang je elk jaar in begin november, de factuur voor het volgende jaar.

Informatie over het betalen van contributie.

U kunt uw contributie op de volgende manieren voldoen:

Overschrijven via bankrekening

Het IBAN rekeningnummer waarnaar u de contributie kunt overmaken is: NL 69 INGB 0005 0965 16. Dit is een rekeningnummer bij de ING-bank. De tenaamstelling van de rekening is 'KIVI' te Den Haag. 

Gebruik bij overboekingen vanuit het buitenland:
IBAN: NL 69 INGB 0005 0965 16 BIC: INGBNL2A

Automatische incasso

Voor uw en ons gemak kunt u KIVI machtigen om de contributie jaarlijks automatisch af te laten schrijven. U bent zo altijd op tijd met betalen (er van uitgaande dat uw saldo toereikend is) en u voorkomt hiermee herinneringskosten. Uw automatische incasso bespaart KIVI veel tijd. Tijd die bij voorkeur aan andere activiteiten wordt besteed.

Na afgifte van de machtiging incasseert KIVI de door u verschuldigde contributie aan het einde van de eerste maand (januari) van het nieuwe contributiejaar. Bij nieuwe leden wordt de contributie uiterlijk 4 maanden na de inschrijving geïncasseerd. En bent u het oneens met de incasso? Dan heeft u de mogelijkheid deze afschrijving binnen 30 dagen ongedaan te maken. U ontvangt overigens voor de start van een nieuw contributiejaar een kostenspecificatie van uw persoonlijk vastgestelde contributie.
Kies ook voor gemak en machtig KIVI voor het incasseren van de jaarlijkse contributie.
Download hier het machtigingsformulier en stuur het op naar de KIVI-ledenadministratie.

Voor leden woonachtig in het buitenland: betaalmethodes via Pay per Link

  • Visa;
  • Master Card;
  • American Express;
  • iDEAL.

U ontvangt op verzoek de betaallink waarin in een beveiligde omgeving de betaling verwerkt kan worden. Uw verzoek stuurt u naar de Financiële administratie (financieleadministratie@kivi.nl), u kunt ook telefonisch de link aanvragen: 070 - 3919 822.